Военното летище в Равнец става индустриален парк

Военното летище в Равнец става индустриален парк - E-Burgas.com

Пустеещото военно летище в Равнец няма да пустее вече. За нея има предвидено добро бъдеще, ще става индустриален парк. Предложението е на кмета Димитър Николов, който е входирал докладна записка,  в която предлага да бъде поискано от държавата собствеността на терена  премине в ръцете на  Община Бургас. Имотът е 3524,478 декара, а върху него има разположени постройки.

„Изградената довеждаща инфраструктура и наличната транспортната обезпеченост,  прави имотът подходящ за развитие на производствени бази.  Голямата площ, която заема бившето военно летище, позволява изграждане на производствени  комплекси и привличане на стратегически инвеститори в структуроопределящи отрасли. Имотите са отдалечени от населеното място и граничат със земеделски земи, които при необходимост могат да бъдат усвоени.

            С предоставянето им на общината, имотите ще се ползват в интерес на населението, за трайно задоволяване на обществените потребности и в съответствие с поставените цели за развитие на промишлеността, чрез създаване на условия за изграждане на индустриални и технологични паркове.”-пише в докладната записка.

Както знаете военното летище от години беше неизползваемо.То беше притегателен център за циганите, които не спираха набезите си там.

Целия текст на докладната записка, може да почетете ето тук.

 

Коментари

Още от последните новини