Внимавайте! Сезонната работа в Швеция отново крие рискове

Внимавайте! Сезонната работа в Швеция отново крие рискове - E-Burgas.com
jivotatdnes.bg

Гражданите, които искат да си намерят работа извън пределите на страната, трябва да бъдат много внимателни и предпазливи. Сезонната трудова заетост в Швеция отново крие рискове, алармира Националната комисия за борба с трафика на хора и зове да се информираме, за да не бъдем експлоатирани.

От Комисията разпространиха информация до медиите, в която се казва, че много от хората, които търсят възможности за сезонна работа извън страната, особено в разгара на пролетта и началото на лятото, както и младите хора, които избират студентските бригади или искат да продължат образоването си в друга страна, рискуват да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати и приятели, като по този начин се озовават в ситуация на трафик на хора с цел трудова експлоатация. От началото на 2017 г., в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са получени 17 сигнала, касаещи въвличане в трафик с цел трудова експлоатация на български граждани за страни на дестинация – Чехия, Великобритания, Австрия и Холандия.

Търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи към обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане. Интернет и социалните мрежи все повече се ползват като канали на въвличане, както и контрол над потърпевшите.

Все повече фирми в по-малките градове наемат хора на работа, с обещание да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници и успяват да убедят хората търсещи работа, че за тях няма рискове. Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри – висока надница, особено спрямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8 часов работен ден и почивни дни. Но на новото работно място хората се оказват принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащане или минимално спрямо обещаното. В повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв претекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи че ще обявят пред полицията, че са нелегално пребиваващи и нелегално работещи. Друг начин експлоататорите да задържат работниците е като им дават малка сума от изработеното от тях и им обещават издължаване през следваща седмица или следващия месец. Ситуацията, разбира се, се повтаря и следващата седмица и следващия месец, и така работодателят става „длъжник” на работника с хиляди евро и той не може си тръгне без да ги получи.

Националната комисия за борба с трафика на хора приканва нашите сънародници, които планират да заминат на работа или обучение в чужбина да бъдат предпазливи и да се информират за съществуващите рискове.

За да започнете работа в чужбина, трябва предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа и времето, за което сте наети. Задължително трябва да получите копие на договора на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език за страната на работодателя. Не предоставяйте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог. Преди да заминете, свържете се с някоя от институциите и организациите, които предоставят повече информация относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина, за да се информирате, посъветвате или проверите фирмата посредник. Намерете контакти на посолства, институции и организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата си. Ако сте в чужбина и сте в беда, незабавно се свържете с българското представителство в страната, в която се намирате. Потърсете помощ от полицията дори да нямате документи. Вие сте жертва на сериозно престъпление и полицията ще Ви окаже помощ.

Проучете агенцията, чрез която заминавате, както и фирмата, университета или работодателя, при когото отивате. Това можете да направите със съдействието на Агенцията по заетостта, синдикатите в България или чрез изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта.

Предварително се информирайте за законодателството, режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която заминавате. Можете да получите повече информация относно трудовата миграция от Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП към дипломатическите представителства на Република България в европейските страни с най-големи български общности.

Един характерен пример за подобна ситуация е  добивът на горски плодове в Кралство Швеция. В няколко последователни години, редица фактори довеждат до кризисна ситуация, когато стотици български граждани се оказват без препитание и средства да се завърнат в страната, в следствие на слабата реколта на боровинки и късното узряване на плодовете. Всички българи, които планират да берат горски плодове в Швеция трябва да знаят, че част от прекупвачите на боровинки (които са и шведи, и българи) извършват нелегитимно изкупуване на боровинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а  в последствие стават и жертви на трудова експлоатация. Отивайки да берат боровинки в Швеция, хората често нямат предварително подсигурени условия на живот в регионите, в които се добиват плодовете. Често те пребивават в мизерия, спят на открито и не разполагат с минималното от първа необходимост. Животът им зависи от атмосферните условия и резултатите от реколтата на плодове, която всяка година може да бъде различна. Тази несигурност по отношение на добива и доходите, както и новите изисквания към прекупвачите на горски плодове в Швеция, които трябва да изкупуват плодовете единствено от лицензирани фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, извън дома си, без средства да се приберат. В много от случаите посредниците, които набират работници и организират пътуването им в България, предлагат разходите за транспорт и комисионната за намирането на работа да бъдат възстановени от продажбата на горските плодове в Швеция. В случаите, в които реколтата е слаба и работниците не могат да възстановят тези средства, те често пъти биват принуждавани да просят, а документите им за самоличност биват отнети, така че те да бъдат поставени в пълна зависимост.

Ако планирате да работите в тази сфера, трябва да имате предвид, че тази година, в резултат на лошите метеорологични условия се очертава сезонът за бране на горски плодове да закъснее значително, а реколтата да бъде слаба.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.)

Местни комисии за борба с трафика на хора, с работно време от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч., в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77;                                        Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241;

Бургас, тел.: + 359 56 814 218;                                                    Пловдив, +359 32 622 136;

Варна, тел.: + 359 52 820 677;                                                     Русе, тел.: + 359 82 841 918;

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222;                                  Сливен, тел.: + 359 44 61 11 02

Монтана, тел.: + 359 96305 471;

Главна инспекция по труда

Гореща телефонна линия - 0700 17 670

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, поддържана от фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

http://www.knsb-bg.org/; 

Трудово-правна приемна: 02/ 40 10 427

Фондация „Асоциация Анимус“ (и за пострадали от насилие) – тел. + 359 2 981 76 86

Координати на дипломатическите представителства на Р България в чужбина:

Австрия (Виена): Адрес: 1040 Wien, Schwindgasse 8; тел.: +43 1 505 31 13, +43 1 505 64 44; e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Служба по трудови и социални въпроси към посолството: Tel.: +43 (0) 1 503 2354, +43 (0) 1 505 31 13; e-mail: [email protected] (консултации по телефона: вторник и четвъртък, от 13 до 15 ч.; приемно време: вторник и четвъртък от 15:30 до 17:30 ч.)

Белгия (Брюксел): Адрес: Ave. Moscicki 7,1180 Bruxelles; тел.: +32 2 374 47 88, дежурен телефон в извънработно време: + 32 473 981 042; e-mail: [email protected]

Консулска служба: Rue Copernic, 4C Bruxelles 1180, Uccle; тел.: +32 2 374 59 63;

Великобритания (Лондон): Адрес: 186-188 Queen's Gate, London SW7 5HL; тел.: +44 (0)20 7581 3144; +44 (0)20 7584 9400; дежурни телефони в извънработно време: + 4475813144, + 4475849400; Консулска служба: +44 (0)20 75893736; e-mail: [email protected]; [email protected]  
Служба по трудови и социални въпроси към посолството: тел./факс: +44 207 584 1960; тел.: +44 20 7581 3144; e-mail: [email protected]  

Германия

Посолство в Берлин: Адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin; тел.: +4930 201 0922, +4930 201 0923, +4930 201 0924, +4930 201 0925, +4930 201 0926; телефон за спешни случаи: 0049 176 12299190; Консулска служба: +49 30 20 64 89 35, +44 (0)20 75893736; дежурен телефон в извънработно време: +49 176 122 99 190; e-mail: [email protected]; [email protected]

Служба по трудови и социални въпроси към посолството: тел.: +49 (0)30 206 44 580; e-mail: [email protected]

Гърция (Атина): Адрес: Greece, 15452 Athens, 33-A Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico; тел.: +30 2106748 106; +30 2106748 105; +30 2106748 107; +30 2106748 108; дежурни телефони в извънработно време: +30 6937 096 220, +30 210 67 48 105,6,7, мобилен телефон за спешни консулски случаи: +30 693 70 96 220; e-mail: [email protected]; [email protected]
Служба по трудови и социални въпроси към посолството: тел.: 0030 210 67 44 680; e-mail: [email protected]

Ирландия (Дъблин): Адрес: 22 Burlington Road, Ballsbridge, Dublin 4; тел.: +353 1 660 32 93; +353 1 660 30 22; дежурен телефон в извънработно време: +353 86 8167497; e-mail: [email protected]

Служба по трудови и социални въпроси към посолството във Великобритания (на адрес: 186-188 Queen's Gate, London SW7 5HL): тел./факс: +44 207 584 1960; тел.: +44 20 7581 3144;

Испания (Мадрид): Адрес: Travesía de Santa María Magdalena 15, 28016 Madrid; тел.: +34 913 455 761, +34 913 456 651, +34 913 597 611; дежурни телефони в извънработно време: + 34 913 455 761, + 34 913 456 651; e-mail: [email protected]
Служба по трудови и социални въпроси към посолството тел.: 0034 913 455 761 (в. 215), 0034 918 511 603; мобилен: 0034 673 913 500;  

Италия (Рим): Адрес: Via Pietro Paolo Rubens, 21, 00197 ROMA; тел.: +39 6 322 46 40; +39 6 322 46 43; дежурни телефони в извънработно време: + 39 06 322 46 40; + 39 06 322 46 43; e-mail: [email protected]

Кипър (Никозия): Адрес: 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia; тел.: +357 22 67 27 40; +357 22 67 24 86; дежурен телефон от 14:00 до 08:00 ч.: 00 357 97 77 79 45; e-mail: [email protected]
Служба по трудови и социални въпроси към посолството в Гърция (на адрес: Greece, 15452 Athens, 33-A Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico),  тел.: 0030 210 67 44 680; e-mail: [email protected]

Кралство Нидерландия (Хага): Адрес: The Netherlands, The Hague, Duinroosweg 9, 2597 KJ Den Haag; тел.: +31 70 350 30 51; дежурни телефони в извънработно време: + 31657448073; e-mail: [email protected]

Полша (Варшава): Адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland; тел.: +48 22 629 40 71; +48 22 629 40 72; +48 22 629 40 73; +48 22 629 40 74; +48 22 629 40 75; дежурни телефони в извънработно време: + 48 22 629 40 71/72; e-mail: [email protected]; [email protected]

Португалия (Лисабон): Адрес: Rua do Sacramento a Lapa, 31, 1200-792 Lisboa, Portugal; тел.: +351 213 976 364; +351 213 976 367; дежурен телефон в извънработно време: +351 933 611 337; e-mail: [email protected]

Унгария (Будапеща): Адрес: бул. Андраши № 115, 1062 Будапеща, Унгария; тел.: +36 1 322 08 24; +36 1 322 08 36; +36 1 342 37 38; дежурен телефон в извънработно време: + 36 20 534 4559; e-mail: [email protected]

Чехия (Прага): Адрес: Praha 1, ul. Krakovska 6; тел.: +420 2222 12 011; +420 222 211 258; дежурен телефон в извънработно време: + 420 774 790 991; Консулска служба: +420222 211 727; +420222 210 229; e-mail: [email protected]

Швейцария (Берн): Адрес: Bern 3005, Bernastrasse 02-04; тел.: +41 31 351 14 55, +41 31 351 14 56; дежурен телефон в извънработно време: +41 798243822; e-mail: [email protected]
Служба по трудови и социални въпроси към посолството в Австрия: тел.: Tel.: +43 (0) 1 503 2354, +43 (0) 1 505 31 13; e-mail: [email protected] (консултации по телефона: вторник и четвъртък, от 13 до 15 ч.; приемно време: вторник и четвъртък от 15:30 до 17:30 ч.)

Кралство Швеция (Стокхолм): Адрес: Karlavägen 29, 11431 Stockholm, Sverige; тел.: +46 8 20 25 27, +46 8 723 09 38; дежурен телефон в извънработно време: +46 707797 155; Консулска служба: +46 8 20 67 13; e-mail: [email protected], [email protected]; [email protected]

 

Коментари

Още от последните новини