Вижте защо осъдиха убийците на Стоян Стоянов

Вижте защо осъдиха убийците на Стоян Стоянов - E-Burgas.com
granitiОкръжен съд – Бургас публикува мотивите си към присъдата по наказателно дело, в което Стоян Петров и Стоян Колев са осъдени на 18 години лишаване от свобода при строг режим за отвличането и убийството на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов Други трима подсъдими - Станислав Михайлов, Галин Костов и Нено Стоянов бяха оправдани с произнесената на 24.07.2014 г. присъда. Окръжен съд – Бургас осъди Петров и Колев да заплатят на детето на пострадалия обезщетение за причинените му неимуществени вреди в размер на 170 хил. лв., а на всеки от родителите му обезщетение по 80 хил. лв. Те трябва да заплатят на двамата също по 3265 лв. обезщетение за имуществени вреди. В мотивите към присъдата Окръжен съд – Бургас посочва, че по делото са събрани достатъчно безспорни и убедителни доказателства в подкрепа на извода, че Петров и Колев, макар и при различна форма на съучастие, с действията си са реализирали престъпленията отвличане и умишлено убийство. Петров е заемал лидерска позиция при планиране и организиране на деянията. Той се е ползвал с доверието на Колев, „създавайки нужния респект и увереност, че може да се справи с такава поръчка“. Инициативата за отвличането на пострадалия в гр. Бургас е била на Петров, а подготовката са осъществили съвместно с починалия Манол Хаджиев. Отвличането е било осъществено двамата, като са били въоръжени с пистолет и са действали с користна цел – знаели, че ще бъдат възнаградени за действията си. Според съда „точно Петров е прострелял Ст. Ст., след което двамата с Хаджиев са заровили трупа в местността „Горска нива“, недалеч от мястото на убийството“. Веднага след извършване на престъплението, Петров отишъл да получи пари за него от подсъдимия Колев. „Силно притеснен от това, че Хаджиев може да сподели с някой информацията, свързана с неговото участие, Петров решил да организира убийството му, което направил с помощта на свидетеля Недялко Димитров“, посочва Окръжен съд – Бургас. Окръжен съд – Бургас смята, че подсъдимият Петров е извършил деянието при форма на вина пряк умисъл, като е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване. Той е планирал продължително време деянията, потърсил е помощник, с който са разпределили ролите си и тези обстоятелства, според решаващия съд недвусмислено сочат, за предварително взето категорично решение от подсъдимия за умъртвяване на пострадалия, веднага щом получи указания за това. Окръжен съд – Бургас оправда Петров по повдигнатото му обвинение, че в резултат на престъплението са настъпили значителни вредни последици, тъй като по делото не са представени доказателства за предизвикани силни емоции под формата на страх и притеснения у пострадалия в краткия период от отвличането до убийството му. След преценка на всички доказателства Окръжен съд – Бургас стига до извод, че Стоян Колев е извършил престъпленията отвличане и умишлено убийство, като е подбудил Петров и Хаджиев и им помогнал да лишат противозаконно от свобода пострадалия и да го умъртвят. Между Колев и Петров се състояли няколко срещи, в които първият мотивирал втория да вземе решение за извършване на отвличането като обещал да му предостави финансови средства и му дал авансово такива. Помагаческата дейност била реализирана като посочил жертвата, нейната месторабота и местоживеене, предоставил оръжие и средство за мобилна връзка, набавил финансови средства, с които да бъде извършено отвличането. Той улеснил убийството като давал „съвети и разяснения на извършителите. Обяснил им по какъв начин ще се осъществи комуникацията с лицата, които желаят да се срещнат с потърпевшия, както и че следва да действат съобразно получените от тях указания след приключване на срещата“. Съдът приема, че Колев е „подбудил извършителите да осъществят двете престъпления и по този начин създал у тях предварителна нагласа и увереност, че пострадалият не само трябва да бъде противозаконно лишен от свобода и превозен от едно населено място до друго, но и да бъде физически премахнат“. Съдът посочва, че за него деянието „умишлено убийство“ е извършено при условията на опасен рецидив, защото е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода. Окръжен съд – Бургас прави извод, че Колев е извършил престъпленията при условията на пряк умисъл, като е имал желание да упражни влияние върху психиката на Петров и Хаджиев, че „да ги мотивира на всяка цена да извършат вменените им престъпни посегателства“. Той е предвиждал неблагоприятните последици и трагичния изход, и е желаел настъпването им. Съдебният състав призна Петров и Колев за невинни в това, да са извършили престъпленията в съучастие с Нено Стоянов и след като той е бил подбуден от Станислав Михайлов и Галин Костов. Анализът на приобщените по делото доказателства и логиката на събития формират у съда убедително становище, че Колев е имал съучастници, които са го мотивирали да предприеме тези действия. По делото обаче не са представени убедителни доказателства за съпричастност на Костов и Михайлов към убеждаването на Колев да извършва в престъпленията, нито са изяснени причините, поради които неизвестните „поръчители“ са „желаели толкова силно да причинят смъртта на жертвата“. Окръжен съд – Бургас обръща внимание, че прокуратурата не е представила никакви доказателства в подкрепа на тезата за подбудителство и помагаческа дейност на Михайлов по отношение на Нено Стоянов и Галин Костов.         По делото не са събрани и доказателства, които да доказват, че подсъдимият Галин Костов е подбудил или помогнал за мотивиране на подсъдимите Стоянов и Колев. Съдът посочва откроилата се в съдебното следствие доказателствена празнота по отношение на въведените обвинения на Нено Стоянов и намира обвинението срещу него за недоказано. При определяне на наказанието на Стоян Петров и Стоян Колев, Окръжен съд – Бургас взе предвид, че извършеното от тях е „груба демонстрация на противоправно поведение, изразяващо се в незачитане на основните права и свободи на човешката личност“. Съдебният състав наложи наказание на Петров при превес на отегчаващите вината обстоятелства – водещата лидерска позиция при извършване на престъплението, обсъждане и договаряне размера на възнаграждението за него, получаването на оръжието за извършване на убийството и мобилния телефон за връзка с поръчителите на престъплението, обремененото съдебно минало, характеризиращо го като личност с трайно изразени престъпни нагласи и склонност към престъпни посегателства срещу личността. Съдът взе предвид и смекчаващите вината обстоятелства- добросъвестно процесуално поведение и оказаното съдействие на разследващите за разкриване на престъплението.            Съдът намира, че наказанието на Колев също трябва да бъде наложено при превес на отегчаващите вината обстоятелства. Убийството на бизнесмена е изключително тежко и участието в него е признак на човешка деградация и липса на всякакъв респект към личността и нейната неприкосновеност. Затова склоняването към извършване на престъплението и улесняване му, трябва да се накажат с цялата строгост на закона, отчитайки освен степента на обществена опасност и подбудите на съучастника- подбудител и помагач. Деянието освен общественоопасно е и морално укоримо, тъй като с него се засяга най- ценното човешко благо – животът. Като отегчаващо вината обстоятелство съдът посочва проявената упоритост при преследване на престъпните цели и намерения на Колев, докато не открива лица готови да се ангажират с отвличането и убийството на жертвата. Като смекчаващи вината обстоятелства се ценят първоначално оказаното съдействие на разследващите и готовност да съдейства за разкриване на механизма на престъплението, наличието на семейство и малки деца, за които Колев трябва да полага грижи. Самият той не е извършил конкретни действия за физическото премахване на жертвата и нейното умъртвяване, но пък е осъществил деянията при условията на опасен рецидив. При преценка на гражданските искове Окръжен съд – Бургас обръща внимание, че детето на пострадалия е загубило опората в живота си, човекът който да се грижи за него, да го възпитава и осигурява необходимите му средства. Родителите са останали без сина, на който са разчитали, а от друга страна няма по-голяма човешка трагедия от това да загубиш дете.
Коментари

Още от последните новини