В Бургас търсят възпитатели за работа с проблемни деца

В Бургас търсят възпитатели за работа с проблемни деца - E-Burgas.com

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Бургас обявява конкурс по документи и събеседване за обществени възпитатели.

Обществените възпитатели са нещатен персонал, който подпомага дейността на МКБППМН на основание Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а възнаграждението им е определено с Наредба № 3 на Министерски съвет от 2005 г. (загл. изм. - ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 19.03.2021 г.).

Кандидатите да са в трудоспособна възраст, да имат висше образование (педагогически или психологически профил) и да не са държавни служители.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление в свободен текст, с кратка мотивация, адресирано до председателя на МКБППМН – г-жа Йорданка Ананиева;

2. Автобиография (CV – европейски стандарт);

3. Копие от диплома за завършено висше образование.

Ако кандидатите са изкарали квалификационни курсове, сертифицирани обучения, тренинги и др., имащи отношение към работата на обществения възпитател, моля да приложат документ.

Предишен опит при работа с деца в конфликт със закона и въобще опит при работа с деца е предимство.

Документи се приемат до 10 август 2022 г. в деловодството на Община Бургас, на гърба на централната сграда, с адрес: ул. „Александровска“ № 26 – партер.

Одобрените по документи ще бъдат уведомени по телефона и поканени на събеседване (до края на месец август).

Списък на лицата, спечелили конкурса, ще бъде публикуван в сайта на Община Бургас до 10 септември 2022 г.

Свързани статии
101 учители и възпитатели от Айтоско готови да се ваксинират
Тагове
възпитател проблемни деца
Коментари

Още от последните новини