В България работим за най-ниско заплащане на час в целия ЕС

В България работим за най-ниско заплащане на час в целия ЕС   - E-Burgas.com
Economy.bg

Най-ниското почасово заплащане за своя труд в рамките на целия ЕС получаваме в България, сочи последното проучване на Евростат. Данните показват, че средно получаваме по 3,5 евро на час за своята работа, а непосредствено преди нас са румънците, които работят за 4,2 евро.
През 2011 г. най-високи почасови разходи за труд са отчетени в Белгия, където местните жители се потят заради 39,3 евро на час, Дания - 38,6 евро на час, Франция - 34,2 евро на час, Люксембург - 33,7 евро на час, Холандия - 31,1 евро на час и Германия - 30,1 евро на час. Освен в България и Румъния , най-ниско е заплащането в Литва (5,5 евро за час) и Латвия (5,9 евро). Според публикуваните в НСИ разчети за 2010 г., усреднените разходи на работодателя за труд за един отработен час са 7 лева за наетите лица в обществения сектор и 5,13 лева - в частния сектор. От икономическите дейности най-добре са заплатени хората, работещи в производството и разпределението на топлинна и електрическа енергия. Те получават по 18 лева на час.

Работещите в добивната промишленост получават по 16 лева на час, служителите във финансовия и застрахователен сектор - по 13 лева на час, а работещите в транспорта и съобщенията - по 8 лева на час, показват данните на НСИ. Статистиката сочи, че най-ниско у нас са заплатени служителите в административния и спомагателен сектор - по 2,72 лева на час. Работещите в сферата на образованието получават по 6,50 лева на час, в държавното управление - по 7,86 лева на час, а в областта на културата, спорта и развлеченията - по 4,89 на час.
Източник: Actualno.com

Коментари

Още от последните новини