Увеличава се заетостта в област Бургас

Увеличава се заетостта в област Бургас - E-Burgas.com

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 180.4 хил., от които 99.6 хил. са мъже и 80.8 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта е 52.3% (при 52.7% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 1.8 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 60.6%, а при жените - 44.8%.

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 175.7 хил., от които 96.4 хил. са мъже и 79.4 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.4% (73.0% за мъжете и 59.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.1 процентни пункта.
 

Коментари

Още от последните новини