Учени изследват крайбрежието на Черно море на международен симпозиум

Учени изследват крайбрежието на Черно море на международен симпозиум - E-Burgas.com

През м. май 2017 година в Приморско беше поставено началото на Европейски симпозиум – важна периодична научна проява, посветена на изследването, опазването и мениджмънта на биоразнобразието по европейските крайбрежия. Симпозиумът бе организиран от Опимос и Екопан в сътрудничество с БАН, Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Приморско клуб ЕАД. За успеха на проведената авторитетна научна проява ключова роля изиграха институционалната и финансова подкрепа на Община Приморско, Българо-американската кредитна банка, Фондация „Кредо Бонум”, Фондация „Виа Понтика”, „Биоинформ Консулт” ООД, Сдружение „Морски сговор” и „Приморско клуб” ЕАД, отбелязани на титулната страница на изданието.

Международната научна общност (изтъкнати изследователи от 11 страни) посрещна с одобрение, съпричастие и високо оцени навременността на българската инициатива за европейските крайбрежия като оригинална и новаторска идея, която разкрива определени възможности за целенасочено международно сътрудничество.

С актуалността на своята тематика проявата в Приморско подхрани подобни научни срещи и в някои от страните участнички. Така например, Република Турция още през същата година обяви, че организира аналогичен международен форум в Измир.

Това развитие наложи Организационният комитет да организира бързото издаване на научните резултати от Приморско и въвеждането им в научно обръщение. Преди седмица 28 подбрани научни доклади от всичките участвали 65 (5 пленарни, 26 презентации и 36 постера),  бяха издадени и се пристъпи към тяхното разпространение. Докладите са публикувани в отделно книжно тяло като приложение на авторитетното българско научно списание „ACTA ZOOLOGICA BULGARIA“.

Впечатлява приносния характер на докладите за състоянието на крайбрежието на Сицилия, каспийското крайбрежие ,  българското , турското и румънското черноморско крайбрежие.

Списанието се издава от Института по биоразнообразие и екосистемни проучвания при БАН и осигурява пълноценен достъп до световната информационна система за биоразнообразие, екология и еволюция. Високият му импакт фактор (0,413, измерен през 2016 г.) осигурява популяризирането на българската инициатива и запазва приоритета на форума в Приморско. Това става важна характеристика на бъдещите негови периодични прояви и ги утвърждава в престижни изследователски форуми. Това е пътят да се издига ролята на българската наука и да се превръща във водеща по проблематиката за европейските крайбрежия.

Желанието на всички участници в форума от 2017 г. в Приморско бе той да се проведе отново още през тази, 2018 година. Единодушна бе оценката, че условията, които предлага града Приморско и х.к. Магнолиите са отлична среда за конгресен и конферентен туризъм.

Организационният комитет е взел решение, следващият симпозиум „Изследвания, опазване и мениджмънт на биоразнобразието по европейските крайбрежия“ да се проведе в Приморско, Приморско клуб ЕАД през месец май 2019 г. Решението произтича от това, че трябва да се популяризира и да се подготви внимателно следващата проява, която вероятно ще привлече повече участници и страни.

Очевидна е потребността от държавна подкрепа при бъдещото развитие на тази перспективна идея на българската наука по тематика, която има значение за целия Европейски съюз, коментират организатаорите на форума.

Коментари

Още от последните новини