ТИМ спечели 56 милиона за три месеца

ТИМ спечели 56 милиона за три месеца - E-Burgas.com
  Chimimport Дружеството Химимпорт АД отчете печалба в размер на 56 301 хил. лв. в консолидирания си отчет към второто тримесечие на 2014 г. Както е известно това е компанията, която обединява в холдингова структура голяма част от фирмите на ТИМ.

Общите приходи са в размер на 2725 767 хил. лв. което е понижение от 18.46 % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 18.63 % до 2 659 114 хил. лв. 

Нетните приходи от продажби в края на юни са в размер на 261 600 хил.лв. и представляват 9.60 % от общите приходи. Спрямо предходния период те намаляват с 5.54 %.

Формираната печалба на акция към второто тримесечие (на осреднена годишна база) е 0.36 лв. 

Собственият капитал на консолидирана основа към полугодието е в размер 1 336 279 хил. лв., като спрямо същия период на 2013 г. година се е увеличил с 3.30%. 

В неконсолидирания отчет на дружеството след вторите три месеца на 2014г. бе декларирана печалба в размер на 35 234 хил. лв.
Коментари

Още от последните новини