Търсят кой да доизгради пожароизвестителна система за НОИ в Бургас

Търсят кой да доизгради пожароизвестителна система  за НОИ в Бургас - E-Burgas.com

Териториално поделение на НОИ в Бургас обяви обществена поръчка с предмет на дейност разширяване и доизграждане на съществуваща пожароизвестителна система на ет. 6 и ет. 7 в административната сграда на ведомството. Целта на доизграждането на съществуващата пожароизвестителна система (ПИС) е създаване на пожаробезопасни условия за служители, клиенти и надеждно съхраняване на документацията и сградния фонд. Прогнозната стойност на поръчката е 3625 лева без ДДС.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 17:00 на 07/08/2017 г.

Коментари

Още от последните новини