Търсят концесионери за четири плажа

Търсят концесионери за четири плажа - E-Burgas.com

Правителството открива процедури за предоставяне на концесия за услуга на четири морски плажа. Концесионерите ще бъдат определени след конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя. Целта е да се осигури водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на плажовете. Срокът на концесиите ще бъде 15 години.

Процедурите се отнасят за морските плажове Несебър - юг, за който минималното годишно концесионно заплащане е определено на 247 497 лв. без ДДС; "Слънчев бряг - север" - с минимално годишно концесионно заплащане от 1 375 662 лв. без ДДС; Росенец - север - минимално годишно концесионно заплащане от 8975 лв. без ДДС; Св. Влас - болницата - минимално годишно концесионно заплащане от 54 006 лв. без ДДС.
Размерът на заплащането е определен по приета от МС методика за минималния размер на концесионното плащане за морски плажове.
Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразени с решение на правителството от 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж.

Коментари

Още от последните новини