Таня Ангелова: Оптимизирането на системата за видеонаблюдение в община Бургас ще повиши сигурността и ще намали престъпността в пъти

Таня Ангелова: Оптимизирането на системата за видеонаблюдение в община Бургас ще повиши сигурността и ще намали престъпността в пъти - E-Burgas.com

Таня Ангелова e родена през 1966 г. в гр. София. Възпитаник е на ямболската Математическа гимназия. Завършила е ТУ Варна с магистърска степен „Инженер по електроника и автоматика”, специалност „Телекомуникации”. От 2006 година до момента е в частния бизнес в сферата на „Безопасни условия на труд, Пожарна безопасност и опазване на околната среда“ като експерт и ръководител строителни проекти. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”.

-Г-жо Ангелова, през последните години в Бургас изключително много зачестиха вандалските прояви, битовата престъпност също не може да се каже, че е овладяна. Смятате ли, че въвеждането на видеонаблюдение във всички комплекси и квартали на Бургас, както и разширяването на звеното за денонощен мониторинг биха дали добри резултати за справяне с престъпността?

-Решаването на проблеми на местната сигурност може да стане по много начини. Традиционният подход е всяка една заинтересована институция и група да прави онова, което e задължена от действащите правни норми. За онези проблеми, които не са в тясната и компетентност, обикновено се препраща към други институции или се оставят потърпевшите от проблема да се справят сами. Един от начините е моделът „Полицията в близост до обществото”. В основата на този модел стоят две концепции: проактивно отношение към проблемите на местния ред и сигурност; разрешаване на проблемите на гражданите в партньорство с всички заинтересовани.

Проактивността е свързана с ориентацията за решаване на проблеми. Ако при традиционния полицейски модел се счита, че полицията е изпълнила дълга си към обществото, когато регистрира престъплението и евентуално разкрие извършителя, то при модела „Полиция в близост” нещата стоят по различен начин. Съгласно философията на модела полицията ще може да отчете успешен резултат, когато не просто регистрира, а разреши проблема. Например, ако на дадена улица има чести сигнали за взломни кражби от къщи и магазини, при традиционната полиция работата ще се ограничи до регистриране на престъпленията и търсене на извършителите. При „Полиция в близост” полицейските служители ще потърсят партньорство със заинтересованите институции и групи, за да решат трайно проблема.

Решението може да бъде осъществено с чисто полицейски методи – разследване, работа с криминалния контингент и др. Може да се направи, обаче и като се включат усилията и на други части от обществото – гражданите, неправителствените организации, местното самоуправление, асоциации на търговци и др. Именно в съвместното решаване на проблемите се състои вторият стълб на модела „Полиция в близост”. Идеята е, че полицията е част от обществото и обществото е част от полицията. Проблемите на полицията са проблеми и на обществото. Решаването им в партньорство обаче може да направи работата на полицията по-ефективна, да повиши взаимното доверие между полиция и граждани и в крайна сметка да доведе до по-сигурни места за живеене.

Друг начин за решаване на проблемите на местната сигурност и това, за което аз и моите колеги от ДБГ ще работим, е увеличаване на зоните за видеонаблюдение. Реализираната през годините система за видеонаблюдение все още е недостатъчна и не покрива вътрешността на комплексите. Също така трябва да се осигури на звеното за централизирано наблюдение към Община Бургас дежурен и Единен номер за спешни повиквания -център 112 Бургас видео стена с възможност за едновременно визуализиране на голям брой камери с цел обхващане на по-голяма зона. Да се осигури директна комуникационна връзка на централизираното звено за видеонаблюдение и център. Смятам, че оптимизирането на системата за видеонаблюдение в община Бургас ще повиши сигурността на хората и ще намали престъпността в пъти.

-Транспортната схема си остава изключително спорна вече години след приемането й. Особено така стоят нещата с жителите на „Меден рудник”. Как трябва да бъде преструктурирана тя, за да бъде осигурен достъп до бързата линия на всички жители на комплекса?

-Най-големият комплекс в град Бургас е с много проблеми относно транспорта. Изходът от „Меден рудник” е един. След въвеждане на бързата линия, намалиха лентите за движение на автомобилите. Това води до образуване на тапи в пиковите часове. Спешно трябва да се търси решение за изграждане на втори изход от „Меден рудник”. За да се намали задръстването в пиковите часове, светофарната уредба за изхода към кв. Горно Езерово трябва да бъде сменена с кръгово движение и надлез. До кардиналното решаване на тези проблеми трябва да се намери временно такова в пиковите часове за придвижване на хората до работните места, така че да не се стига до образуване на тапи. Има дни, в които излизането сутрин от „Меден рудник” отнема време между 30 и 40 минути. Същото е и вечер, когато хората се прибират от работа. Това води до създаване на изключителен дискомфорт за жителите на комплекса.  На  двете бързи линии Б 1 и Б 2 да се преразгледа маршрута, с цел покриване на всички зони на комплекса.  Да се осигури достъп до Гробищния парк на гр. Бургас. В момента линия  Б11 да има спирка далеч до входа. Трябва много сериозно екип от специалисти в транспорта да проучи проблемите и да се изготви такава схема, която да удовлетворява както жителите на „Меден рудник”, така и всички жители и гости на община Бургас.

-Какво още трябва да се направи за облагородяване на обществените пространства и създаването на условия за провеждането на културни събития в „Меден рудник”?

-В тази връзка има какво още да се желае относно облагородяването на обществените пространства и създаване на условия за провеждане на културни мероприятия. „Меден рудник” е разположен на не малка територия и е най-големият комплекс в община Бургас. Нуждае се от осигуряване на  необходимите условия (материално-веществени и организационни) и предпоставки (инфраструктурни и устройствени) за осъществяване на една от най-важните човешки функции –физическото и духовно възпроизводство, чрез различните форми на отдих, спорт и развлечения. Спортната зала е крайно недостатъчна за културни развлечения и не е функционална за такива. Обособяването на парк за отдих с лятно кино, открит плувен басейн, летен театър, закрита зала за културни мероприятия, биха създали възможност за провеждане на културни мероприятия и осигуряване на места за спокоен отдих на пенсионерите и подрастващото поколение. В междублоковите пространства навсякъде да се изградят детски площадки. Всички обособени зони за отдих и културни мероприятия  да бъдат осветени и с видеонаблюдение.

-Липсата на паркоместа е проблем в цял Бургас, но заради новото строителство в „Меден рудник” това е тема, която става все по-актуална. Възможно ли е осигуряване на повече паркоместа и паркинги около блоковете в комплекса?

-Заради новото строителство, което води до презастрояване на комплекса, увеличаването броя на жителите на к-с „Меден рудник”, увеличаването на автомобилите, паркирането в комплекса вече е трагично. В зоните на панелните блокове паркоместата са крайно недостатъчни. Ще дам един пример: 8-етажен блок с 5 входа има осигурени не повече от 20 паркоместа. Това е предпоставка за ПТП-та. Невъзможността  на жителите да паркират в осветените зони  е предпоставка за възникване на дребни кражби по автомобилите, както и на автомобили. Все още има свободни общински пространства, които бяха заети от гаражи и не се използват за нищо. Живеещите в близост до тях не ги използват за паркиране, тъй-като са в покрайнините на комплекса, нямат осветление. Обособяването на паркинги с осветление и видеонаблюдение е крайно необходимо.

-Нуждата от нова зона за разходка на свободно пуснати кучета също е сред основните желания на жителите „Меден рудник”. Възможно ли е обособяването на поне още една такава и къде?

-В „Меден рудник” има един парк за разходка на домашните любимци, който е ограден и снабден с кошчета за отпадъци и пейки. Обхваща само Зона А на комплекса и е крайно недостатъчен. За да осигурим спокойствието на жителите на комплекса, във всяка зона трябва да има изграден парк за свободно пуснати кучета, като същият да е разделен за дребни и едри породи, оборудвани с кошчета и пейки. Разкриването на  повече площадки (тип парк)  за свободна разходка на домашни любимци стимулира отговорното отглеждане на четириногите. Да се поставят  в близост до контейнерите за битови отпадъци контейнери за кучешки конкременти.

Въвеждането на Закон за едрите породи да се извеждат с намордник няма да осигури 100 % сигурност на жителите. За недобросъвестните стопани на кучета законът е определил конкретни санкции. По-големият проблем са бездомните животни. На тях кой ще им сложи намордник и ще упражнява контрол да не се доближават до жителите на комплекса? Причините за наличието на бездомни кучета са две: от една старана недобросъвестни стопани, които взимат за отглеждане куче и след това го изоставят на улицата, а от друга - недостатъчните приюти.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Коментари

Още от последните новини