Студентите в област Бургас намаляха с цели 10% за една година

Студентите в област Бургас намаляха с цели 10% за една година  - E-Burgas.com

През учебната 2018/2019 година общия брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”  е 5 973, което е с 607, или с 9.2%, по-малко в сравнение с предходната учебна година..Това сочат оновните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас.

В област Бургас в университетите през учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър” се обучават 5 169 души. В сравнение с предходната година техният брой намалява с 613, или с 10.6%.

През учебната 2018/2019 година студентите са обучавани от 527 преподаватели, от които жените са 311. На основен трудов договор работят 294 души, или 55.8% от общия брой.

През 2018 г. в област Бургас висше образование, степен „бакалавър”, са завършили 649 студенти, от които 414 (63.8%) са жени. През същата година ОКС „магистър” са получили 499 студента, от които 318 (63.7%) са жени.

През учебната 2018/2019 година студентите - български граждани в област Бургас, са 5 117, или 99.0% от всички студенти в университети.

Към 31.12.2018 г. в област Бургас се обучават общо 37 докторанти, като 54.1% от тях са жени. Новоприетите докторанти през 2018 г. са 16, от които 9, или 56.3% са жени. През 2018 г. образователна и научна степен „доктор” са придобили 6 души, от които 5, или 83.3%, са жени.
 

Коментари

Още от последните новини