Стартира електронният прием на първокласници в Бургас

Кампанията за прием на децата в първи клас в Бургас тази година ще стартира близо месец по-късно от миналата година. Тя започва 15-и май (понеделник), точно в 8:00 часа. Заявленията се подават по електронен път чрез попълване на електронната форма в специалната платформа на Община Бургас или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите училища.
Днес бяха публикувани подробните правила на кампаниите за прием в първи клас и в детските градини в Бургас. Една от новостите в тазгодишния прием е връщането на предимството, ако детето е посещавало подготвителна група в същото учебно заведение. Класирането при прием на деца в І клас в училище се осъществява на база точкова система. Подготвителната група носи 1 точка.
Ето ги и останалите категории деца, които ще се ползват с предимство при класиране: * Дете сирак/полусирак (10 точки); * Дете с трайни увреждания с 50% и над 50% (10 точки); * Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото училище, към 15.09.2017г. (6 точки); * Деца на родители с постоянен адрес по лична карта (4 точки) и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация (2 точки) към съответния Център за административни услуги; * Деца, чиито родители са с месторабота в района на съответния Център за административни услуги, където попада избраното училище (1 точка).
В условията има и друга важна подробност. Родителите, чиято адресна регистрация е в териториалните дирекции “Приморие” и “Зора”, имат предимство за всички училища в двата административни района. За улеснение при кандидатстването в първи клас Община Бургас ще публикува в системата за електронно записване информация кой за кое училище има предимство при кандидатстване. Подаването на документи ще продължи до 31-ви май. Първото класиране ще бъде обявено на 2-ри юни, а записванията ще продължат от 5-и до 16-и юни. Свободните места ще бъдат обявени до 19-и юни, след което на 21-ви стартира подаването на документи за второ класиране. От Общината съветват родителите да посочат минимум три учебни заведения. Добре е родителите с близнаци изрично да посочат това обстоятелство, ако желаят децата им да посещават едно и също училище.
Приемът в детските градини пък ще стартира още на 3 април, в 8:00 часа. Заявленията ще се подават по електронен път или на място в детските заведения до 21-ви април, а първото класиране ще бъде обявено на 2-ри май. Родителите, доволни от резултата, ще могат да запишат детето си между 3-ти и 16-и май. Свободните места ще бъдат обявени на 18-и май, след което следва прием на документи за второ класиране между 19 и 26 май. Класирането за детски градини също се осъществява на базата на точкова система. С предимство ще се ползват следните категории деца: * Дете сирак/полусирак (6 т.); * Дете с трайни увреждания с 50% и над 50% (5 т.); * Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци (3 т.); * Друго дете от семейството, което посещава същото детско/учебно заведение към 15.09.2017 г. (3 т.); * Дете от приемно семейство (3 т.); * Деца на родители с постоянен адрес по лична карта (2 т.) и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация (1 т.) към съответният Център за административно обслужване; * Дете посещавало детска ясла в същото детско заведение (1 т.). Тази година чрез системата за електронно записване ще може да се осъществява и прием в полудневните подготвителни групи към училищата. Досега тази дейност се извършваше от директорите на учебните заведения.
 

Коментари

Още от последните новини