Средец налива 1,5 млн. лв. за ремонт на пътища през 2017 година

Средец налива 1,5 млн. лв. за ремонт на пътища през 2017 година - E-Burgas.com

Над 1,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в община Средец. Това ще стане през 2017 година, като вече има обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта. Отварянето на офертите ще стане на 13 февруари. 

Изпълнителят се нагърбва със задачата за подправяне на банкети, почистване на земни и облицовани канавки и окопи, почистване на регули, разваляне на асфалтобетонова настилка, направа на основа от несортиран трошен камък, полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на бетонов улей.

Поръчката няма да бъде разделяна на обособени позиции, предвид нейното естество и обема, тъй катодейностите по нея са сходни по своята същност и са в обем позволяващ изпълнението им от един изпълнител за кратък срок.

Коментари

Още от последните новини