Собствена бензиностанция и спасително ремонтно корабче ще имат поморийските рибари

Собствена бензиностанция и спасително ремонтно корабче ще имат поморийските рибари - E-Burgas.com

Община Поморие успешно внесе проектното предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап” по мярка1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

С изпълнението на втория етап от проекта за модернизация и реконструкция на съществуващото Рибарско пристанище Поморие, освен предвидените строително-монтажни работи по изграждане на западен предпазен мол и понтони, ще бъдат закупени материални и нематериални активи, подпомагащи дейността на пристанището.

Предвидените в проекта инвестиции включват: локална бензиностанция за осигуряване на гориво на корабите и лодките, метално хале/работилница за рибарски съдове, закупуване на мобилен кран, спасително ремонтно корабче и сервизна лодка. Преработката  и съхранението на отпадъците ще се извършва посредством  закупуване на мото-метачка, контейнери за събиране на отпадъци и съдове за компостиране.

Вторият етап на мащабния проект ще осигури над 10 корабни места за риболовни кораби над 18 м. Към момента в пристанището могат да акостират 12 плавателни съда с дължина до 18,50 м или 8 пл. съда с дължина до 25,50 м, или комбинация от тях.

„Успяхме да подготвим и внесем проектното си предложение първи. Това е важно, защото успяхме да си свършим работата навреме, като  задълбочено обмислихме всяка една възможност за подобряване дейността на пристанището и заложихме най-вече на ползите за поморийските рибари. Услугите, които ще предлага Рибарско пристанище Поморие, вече ще станат комплексни – осигуряване на гориво, лед, вода и електричество и  подобряване на условията, при които рибните продукти се разтоварват, преработват, съхраняват в пристанището и се продават. Освен всички изброени нови инвестиции, в проекта сме предвидили и закупуването на хладилен камион, шок-замразител и вертикален фризер, за използване от рибарите и за съхранение на нежелания улов. За повишаване на контрола и проследяемостта на продуктите на риболова ще бъде изградена система за цялостно видеонаблюдение – софтуер и хардуер”, каза кметът Иван Алексиев.

 

Коментари

Още от последните новини