Санират сградата на пожарната в Бургас за половин милион лева

Санират сградата на пожарната в Бургас за половин милион лева - E-Burgas.com

Сградата на  Районна служба „Пожарна и безопасност и защита на населението“ ще бъде санирана за сумата от около 520 хил. лв., научи e-Burgas.com.

За целта община Бургас ще кандидатства проектно предложение: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност"  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. В края на месец август кандидатстването трябва да бъде одобрено от Общински съвет - Бургас.  Доклдната записка е внесена лично от кмета Димитър Николов. Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ  500 000 лв, като останалите пари ще бъдат осигурени от общината като съфинсансиране. 

"Сградата на пожарната се намира в жилищен комплекс “Възраждане”, който попада в Зоната на въздействие с публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Бургас. Изборът на обекта е обоснован от териториалното разположение, функциите на сградата, както и постигане на кумулативен ефект и надграждане на вече постигнатите резултати от реализираните досега проекти. В зоната за въздействие се интегрират дейности от всички сектори за постигане на обновяване и качествено развитие на територията. Зоната обединява сгради – недвижими културни ценности, административни сгради, публични пространства с висока обществена значимост, сходни характеристики на физическата среда с тези на ЦГЧ, териториална обвързаност с идеален център." мотивира се Николов в докладната.

Основната цел на ремонта е да се подобри енергийната ефективност на сградата. Очакванията са спестената енергия да достигне около 65%, както и да има сериозно намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура. В същото време ще бъде подобрен комфорта на работещите в сградата, като нейния жизнес цикъл бъде удължен. 

 

Коментари

Още от последните новини