Роботика и изкуствен интелект на Нощта на учените в Бургас

 Роботика и изкуствен интелект на Нощта на учените в Бургас  - E-Burgas.com

Изкуственият интелект, роботиката и учебни игри са във фокуса на Европейската нощ на учените в Бургас на 27 септември. Програмата започва точно в 16:00 ч. в Експоцентър "Флора" с представяне на проекти на ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Те ще покажат своите знания и умения по роботика, управление на микроелектронни компоненти и програмиране на изкуствен интелект.

Официалното откриване на Европейската нощ на учените в Бургас ще се състои на същото място в 18:00 ч. с приветствия от акад. Веселин Дренски - директор на Институт по математика и информатика на БАН, проф. д-р Севдалина Турманова - ръководител на Регионален център на БАН за Бургас, проф. д-р Сотир Сотиров - зам.- ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Интересен акцент в програмата е представянето на принципите на работа на невронната мрежа и възможностите, които тя може да предложи за автоматично разпознаване с тестове на живо. За всички активни участници в събитието са предвидени награди от организаторите.

Европейската нощ на учените се превърна през годините в емблематично събитие и регулярна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят свои постижения и предизвикателства пред широката публика в рамките на един ден.

В България Европейската нощ на учените 2019 се осъществява с финансовата помощ на ЕК по Програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", проект K-TRIO 3 (Researchers in Knowledge Triangle), с подкрепата на екипа на проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020. Тази инициатива има за цел да увеличи разбирането на обществото и най-вече на младите хора за върховите постижения в науката и иновациите, както и приноса на ЕК за тях.

Инициативата Европейска нощ на учените 2019 е посветена на развитието на новите технологии и е включена в програмата на Деветата международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" - DiPP2019 (26-28.09.2019 г.).

 

27 септември 2019 г. - Експо център Флора, зала 1

 

ПРОГРАМА

 

16:00-18:00 ч. Презентации на ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации:

  • Smart Things - Ардуино за управление на микроелектронни компоненти;
  • Hacking STEM- Решаване на проблеми и създаване на модели с електронно управление;
  • Robo Design с Lego - Роботика за малчугани;
  • Pepper - Програмиране на изкуствен интелект;
  • Dobots Industry - Програмиране на индустриални модели.

 

18:00-18:15 ч. Официално откриване на Нощта на учените в Бургас с кратко приветствие към участниците от акад. Веселин Дренски - директор на Институт по математика и информатика на БАН, проф. Севдалина Турманова - ръководител на Регионален център на БАН за Бургас, проф. Сотир Сотиров - зам. ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

 

18:15-18:30 ч. Демонстрация на принципите и работата на невронната мрежа за разпознаване - проф. Сотир Сотиров. Активно включване на ученици с цел тяхното привличане да изберат перспективата за успешна кариера като учени или иноватори в България. Демонстрацията се осъществява от екип на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", партньор в проект УНИТе - Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото.

 

18:30-18:45 ч. Тримерни интерактивни представяния на значими архитектурни комплекси от Възраждането, носители от Източноправославната култура и изкуство: църковни и манастирски комплекси - архитектура, стенописи, иконография от региона на Велико Търново - църквата "Рождество Христово" - Арбанаси, църквата "Св. Петър и Павел"- Велико Търново, църквата "Св. Архангели Михаил и Гавраил" - Арбанаси, църквата "Св. Георги" - Велико Търново, църквата "Св. 40 мъченици" и манастирски комплекс "Великата лавра" - Велико Търново. - ИМИ БАН

 

18:45-19:00 ч. Демонстрация на експериментално уеб-базирано игрово приложение за интерактивно представяне и изучаване на тракийската цивилизация и култура -  Образователната игра "Траките" (http://thracians.math.bas.bg/game/trakia/index.html) представя тримерна възстановка на разкритата сграда под Оструша могила в Долината на тракийските царе край град Казанлък - ИМИ БАН. На обучаемия се показват по атрактивен и интерактивен начин значителен обем автентични артефакти, характерни за тракийската цивилизация и култура по българските земи, както и информационни материали и игрови компоненти за подпомагане на образователните аспекти на играта. За визуалния дизайн са използвани цифрови копия на проучени тракийски гробници, хероони, светилища и откритите във и извън тях въоръжения и съкровища.

 

Съорганизатори: Българска академия на науките, Регионален център на БАН, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", екипи на проектите УНИТе и K-TRIO, в рамките на международната конференция Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2019.

Коментари

Още от последните новини