Проверяват спешно дали ТЕЦ-овете на Ковачки горят отпадъци

Проверяват спешно дали ТЕЦ-овете на Ковачки горят отпадъци - E-Burgas.com

Прокуратурата разпореди министърът на околната среда и водите да извърши незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-овете на Христо Ковачки.

Върховната административна прокуратура е възложила на екоминистерството да се провери изгарянето на отпадъци внесени от ЕС в тецовете Бобов дол, Брикел, Сливен и Перник.

Предмет на проверката трябва да бъдат издадените разрешителни по реда на Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и Закон за управление на отпадъците (ЗУО), включващи изгаряне на отпадъци. Ще се установява и дали дейността на ТЕЦ-овете по обезвреждане или оползотворяване на отпадъци съответства на разрешената им по реда на ЗООС и ЗУО.

МОСВ трябва да установи налично ли е задължителното оборудване в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и кои са хората, извършващи идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда, като незабавно се провери цялостната им дейност.

Ако бъде констатирано престъпление, проверяващите трябва да уведомят МВР и съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката да се изпрати на ВАП.

Коментари

Още от последните новини