Правят анкета за доходите и условията на живот в Бургаска област

Правят анкета за доходите и условията на живот в Бургаска област - E-Burgas.com
Снимка Татяна БАЙКУШЕВА

Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017“ в област Бургас, съобщиха от Териториалното статистическо бюро (ТСБ) – Югоизток. Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания – Бургас” при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от ТСБ към НСИ. В Бургаска област изследването ще се проведе в областния център, във всички общински градове, в градовете Българово, Обзор, Каблешково, Черноморец, Китен и в част от селата на областта: Извор, Карагеоргиево, Тополица, Пещерско, Трояново, Вратица, Соколово, Драгово, Венец, Тънково, Порой, Вресово, Люляково, Снежа, Зайчар, Планиница, Скалак, Средна махала, Зидарово, Крушевец, Росен, Дебелт, Велислав, Костен, Манолич, Лозенец. Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Изследването се провежда върху четиригодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За страната размерът на извадката в панела всяка година е около 7200 домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2017 г., част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пета поредна година, а тези, които са участвали пет последователни години, ще бъдат посетени за шеста поредна година. С промяната се цели да се получат по-добри оценки на продължителни явления (например постоянен риск от бедност за по-продължителен период). До месец май тази година избраните на случаен принцип домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството, Индивидуален въпросник и Модул Здраве – втори приоритет. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Коментари

Още от последните новини