Повече разкрити престъпления в Бургаско

Повече разкрити престъпления в Бургаско - E-Burgas.com
Безпрецедентен скок по показател „разкриваемост” от последните позиции към 12-то място сред областните полицейски дирекции демонстрира ОДМВР – Бургас за изминалото тримесечие, обяви главният секретар на МВР – Георги Костов. С общо 14 % се е повишила разкриваемостта на престъпленията, регистрирани на територията на крайморската дирекция, като от 21 % за първите три месеца на 2014 год. в момента нивото е 35 %. „Виновни” за това са професионализма и боеспособността на полицейските служители и новото ръководство на ОДМВР - Бургас, следващи от началото на годината нова линия за превенция и противодействие на престъпността”, заяви още главен комисар Костов. Главният секретар на МВР посочи, че не се съмнява в готовността на бургаската полиция за предстоящия летен сезон. По отношение на предложенията за създаване на т.нар. „туристическа полиция”, главният секретар на МВР изрично обясни, че според сега действащата нормативна база е възможно да се създадат звена към съответните Общини, занимаващи се с подобна дейност. Тяхното финансиране се поема от общинските бюджети, но прякото им подчинение и ръководство е в ръцете на Директора на съответната областна дирекция. Като добри примери в тази посока по Южното Черноморие бяха посочени структурните звена, съществуващи към Общините Бургас и Несебър. Относно командироването на полицейски служители по Южното Черноморие, главен комисар Костов заяви, че практиката за съвместни патрули между български и чешки полицаи на територията на РУ – Приморско се запазва, като са водени преговори от сезон 2016 год. в Слънчев бряг да патрулират и английски полицаи. Българските служители на реда тази година ще се командироват от вътрешните за Бургаската дирекция полицейски управления, а не както до момента от други областни дирекции. Целта е ниския управленски и изпълнителски състав да е лично отговорен за задачите, с които е натоварен и изпълнява в реално време, като контролът да може да се осъществява по най-краткия и бърз начин. В случай на необходимост обаче е възможно да се командироват спец-полицаи, противодействащи на джебчийската престъпност, взломните кражби и пътните нарушения, като най-вероятно те ще са от Пловдив и София, където съществуват специализирани за тази дейност звена. В заключение Главен комисар Георги Костов заяви, че към момента пред сезон 2015-та стоят много предизвикателства, но ОДМВР – Бургас има готовността и професионализма да представи качествено нов подход в сферата „сигурност и опазване на обществения ред” за летния период по Южното Черноморие.
Коментари

Още от последните новини