Отбелязваме Световния ден без цигари

Отбелязваме Световния ден без цигари - E-Burgas.com

Министерството на здравеопазването за поредна година ще отбележи Международния ден без тютюнопушене с редица прояви в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея.

По традиция този ден е третия четвъртък на месец ноември. В тази връзка, чрез него се призовава всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Според данни от „Здравния профил за България“, 2017 г. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_bulgaria_bulgarian.pdf  -източник Европейската комисия, разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28 % от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35 %) мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21 %, след Хърватия), докато 30 % от 15-годишните момичета, което е най-високото равнище в ЕС - са редовни пушачи.

Спирането на тютюневите изделия, съдържащи и не съдържащи тютюн има непосредствени и големи ползи за здравето при мъже и жени на всички възрасти - тези ползи се проявяват както при лица със свързани с пушенето заболявания, така и при лица без такива заболявания.

Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще отбележат Международния ден без тютюнопушене на 21 ноември 2019 г. с редица прояви срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от зависимостта.

В рамките на Международния ден за борба с тютюнопушенето - 21 ноември 2019 година, Регионална здравна инспекция – Бургас организира следните мероприятия:

- 18.11 - 22.11.2019г. здравно-информационни кампании, видеопокази, изложби, презентации сред подрастващи от ДЗ и УВЗ в региона и граждани.

- 20.11.2019г. /сряда/ от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. „ Ден на отворени врати“ в РЗИ Бургас, ул. „Александровска“ № 120 в Конферентната зала ет. 5. Телефон за контакт: 056/807 502

По време на инициативата ще бъдат осъществени:

 - изследване на пушачи с апарат Smoker Laser на активни пушачи,чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта; определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом/

- измерване на кръвно налягане;

- дискусии, беседи и съвети за здравословен начин на живот;

- разпространение на здравно-информационни материали.

Извън кампанията Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене /ККОТ/ е с работно време за граждани, както следва: всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа с предварително записване на телефон: 056/ 807 502.

Коментари

Още от последните новини