От БКС светнаха и Вълчо Чолаков: Избраха ни нов управител „на тъмно“!

От БКС светнаха и Вълчо Чолаков: Избраха ни нов управител „на тъмно“! - E-Burgas.com
Общинският съветник Евгений Мосинов подкрепи жалбата на работниците: Останахме в неведение за останалите кандидати mosinov-nikolov Работници и служители на „Благоустройствени строежи“ ЕООД опряха до областния управител Вълчо Чолаков след като редица закононарушения за избор на нов управител на предприятието успяха да „минат“ в Общинския съвет. Те са написали подробна жалба с всички допуснати нарушения и порочни практики на временната комисия за избор на нов шеф на предприятието, като дори самата тя била съставена с двама общински съветници по-малко от изискваните седем и били пет. За справка предходния избор на управител на дружеството през 2011 бил обсъждан от 8 съветници + трима представители на администрацията. Друго голямо нарушение е липсата на стенограма от заседанията на комисията, което на практика значи, че изборът на нов управител е взет „на тъмно“, тъй като Общински съвет гласува конкретно предложение, без да е запознат с доводи и аргументация за останалите варианти, в случая кандидати. Междувременно жалбата на работниците подкрепи и общинският съветник адвокат Евгений Мосинов, който също написа становище до Вълчо Чолаков по проблема със законовите пропуски. „Напълно подкрепям оплакванията и възраженията на служителите на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, като считам че посоченото решение за избор на нов управител на дружеството, с еднолична собственост на капитала на общината, страда от съществени процесуални нарушения“, пише в становището си до Областна администрация Мосинов. Той напомни и друг съществен пропуск. На заседанието на Общински съвет на 21 юли бе изслушан само един от явилите се кандидати – Иван Апостолов, който впрочем бе избран, без да бъде дадена възможност на останалите участници в процедурата да направят своите изложения до съветниците. Самите работници от „Благоустройствени строежи“ ЕООД още тогава заявиха готовност за стачни действия, ако изборът на нов шеф се размине без последствия при наличие на толкова пропуски. [caption id="attachment_109619" align="alignnone" width="1000"]Част от основните мотиви за жалбата до държавния орган Част от основните мотиви за жалбата до държавния орган[/caption] [caption id="attachment_109620" align="alignnone" width="1000"]Част и от становището на общинския съветник Евгений Мосинов Част и от становището на общинския съветник Евгений Мосинов[/caption]
Коментари

Още от последните новини