Окръжен съд – Бургас се похвали с добра бързина на съдебните процеси

Окръжен съд – Бургас се похвали с добра бързина на съдебните процеси - E-Burgas.com

През 2018 година са проведени девет видеоконферентни връзки с няколко  европейски държави

Eдна година на диалогичност, ефективност и прозрачност отчита административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова.

„Днес ежедневието на съдията е изключително натоварено – администрирането на текущи доклади, подготовка и водене на съдебни заседания, писане на съдебни актове, участие в работни групи и други дейности. В работата ни се изисква самоподготовка, непрестанни квалификации и професионално усъвършенстване. От нас, като съдии, се очаква и е необходима, като служебен дълг, обективност, предвидимост и задълбоченост при разглеждането на отделните правни казуси. Много често нашите решения променят съдби и това е отговорност, която всеки от нас носи, но често тя много тежи. Съдийската професия е осъзнат избор за магистратите в Окръжен съд -Бургас, независимо, че в много случаи  е свързана с изтощителни усилия и самоналожени ограничения"  сподели съдия Темелкова.

Окръжен съд – Бургас отчита добри показатели по критерия „бързина" на съдебните процеси, като в съда се прави ежемесечна справка за забавени дела и регулярно се обсъждат мерки за тяхното разрешаване. Стремежът на съдиите е ефективност, бързина, прозрачност и предвидимост в работата, така че да отговорим  на очакванията на обществото. През годината  се  проведоха и няколко  обучения, тъй като основната цел е повишаване на професионалната квалификацията на магистратите.

Окръжен съд – Бургас вече е свързан с Единния портал за електронно правосъдие и е въпрос на време да се  стартира възможността на страните да се възползват от безплатния отдалечен достъп до делата, който той предоставя. През първата година от своето управление, административният ръководител на Окръжен съд – Бургас въвежда електронна размяна на книжа между съда и институциите на държавната и местна власт в града по граждански дела, в рамките на това, което понастоящем процесуалният закон позволява.

В Окръжен съд – Бургас ефективно  се използва видеоконферентната връзка, като средство за ускоряване и поевтиняване на съдебните процеси. През 2018 г. са проведени девет видеоконферентни връзки с няколко  европейски държави.

Окръжен съд – Бургас е един от съдилищата в страната, който съвместно с Районен съд – Бургас откри Център за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. С днешна дата  са проведени над 30 процедури по медиация, има сключени 11  споразумения. През изминалата година, Окръжен съд – Бургас включи медиацията и като учебна дисциплина в Образователната програма  на ВСС, по която ученици се обучават в правото от съдии.    2000 ученици слушаха лекции  на правна тематика по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", по която Окръжен съд – Бургас си партнира с Районен съд – Бургас и Окръжна и Районна прокуратури. Целта е младите хода да  придобият представа за отговорността на съдийската професия, а също и за правата и задълженията си като европейски граждани. На интернет-страницата на съда могат да бъдат прочетени 11 ученически есета по темите „Съдебната власт – доверие в закона" и „Моето право  е моята отговорност".

През изминалата година в Съдебна палата – Бургас, по инициатива на председателя на Окръжен съд - Бургас, бе открита изложба с фотографии на тема „Бургас – моят град" на възпитаници на Школата по фотография към Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас.

Окръжен съд – Бургас е синхронизирал системата за правосъдие за деца в България с европейските и международни стандарти и има изградена специализирана „Стая за деца".

„Мотивираният и квалифициран колектив е най-важната за мен предпоставка за успех", коментира съдия Темелкова и си обещава да продължава да работи за подобряване показателите в дейността на Окръжен съд – Бургас.

Коментари

Още от последните новини