Окончателно: Бургаският съд връща изманичката Елена на Русия

Окончателно: Бургаският съд връща изманичката Елена на Русия  - E-Burgas.com

Окръжен съд – Бургас допусна екстрадиция на Елена М. и предаде руската гражданка на съдебните власти на Руската Федерация.

Елена М. се издирва за осъществени три престъпления „измама" в особено големи размери, реализирани на територията на Руската Федерация, в периода от 16.04.2013 г. до септември 2014 г. Престъпленията, за извършването на които се издирва руската гражданка са съставомерни като престъпления и по българския Наказателен кодекс.

В съдебно заседание, исканото лице оспори информацията, изложена в молбата за екстрадиция и помоли съдебния състав да остави без уважение искането на руските власти. Елена М. не пожела да се яви доброволно пред органите на съдебните власти в Русия.

От Генералната прокуратура на Руската Федерация са получени гаранции, че екстрадицията няма за цел наказване на лицето на основания като раса, религия, гражданство, етническа принадлежност или политически убеждения. Няма данни по делото, които да водят съдебния състав до извод, че лицето ще бъде подложено в Руската Федерация на насилие, изтезание, жестокост или унизително наказание или, че не са гарантирани правата му, съгласно изискванията на международното право. Налице е и гаранция, че Елена М. няма да бъде съдена за престъпления, различни от тези, посочени в искането.

Настоящият съдебен състав намери още, че е налице реална опасност исканото лице да се укрие. „В подкрепа на тази теза е фактът, че след осъществяване на деянията, за извършването на които Елена М. се издирва, същата е напуснала пределите на Руската Федерация, въпреки взетата спрямо нея там мярка за неотклонение „Подписка". В този смисъл, укривайки се от правосъдието там, тя е целяла да осуети наказателното преследване и реализацията на наказателната отговорност спрямо себе си", пише съдът в своя акт.

Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо Елена М. до фактическото й предаване на молещата държава.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано в седемдневен срок.

 

Коментари

Още от последните новини