Огромен ръст на издадените нови книги в област Бургас

Огромен ръст на издадените нови книги в област Бургас - E-Burgas.com

Огромен ръст отчитат от НСИ през миналата година  област Бургас. През 2019 г. са издадени 235 книги с тираж 83.1 хил. бр. и 19 брошури с тираж 8.0 хил. бройки.

В сравнение с 2018 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 67.9%, а средният тираж на една книга за областта през 2019 г. е 354 броя, като през предходната година е бил 195. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава близо четири пъти през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 418 броя.

В област Бургас относителният дял на броя на книгите е 2.7% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите - 2.1%.

През 2019 г. са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 876.9 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Бургас е 5.9%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 13.0%.

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на НСИ от Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий” (всички депозирани издания за годината).

В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер, с тираж по-малък от 100 екземпляра и обем по-малък от четири страници.
 

Коментари

Още от последните новини