Обявиха конкурс за директор на Парк Странджа

Обявиха конкурс за директор на Парк Странджа - E-Burgas.com

Изпълнителната Агенция по горите обявяви конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново
Задължително изискване към кандидатите да заемат длъжността е да имат завършено висше образование, съответстващо на предмета на дейност на специализираното териториално звено с образователно – квалификационна степен „магистър”. Те трябва да са и с минимум седем години трудов стаж по специалността, придобит след завършване на висшето образование.

Конкурсът ще се проведе на два етапа- предварителен подбор и събеседване с допуснатите кандидати, което ще включва и писмен тест.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 16 часа на 27.04.2017г., включително в стая 510 „Човешки ресурси” след завеждане в служба „Деловодство” на Изпълнителна агенция по горите. Предварителният подбор ще се проведе на 04.05.2017г. от 14.00 часа.

Резултатите от първия етап да бъдат обявени до три работни дни след заседание на комисията. Събеседването ще се проведе на 17.05.2017г. от 10.00 ч. в Изпълнителна агенция по горите, гр. София.

 Резултатът от конкурса ще бъде съобщен на участниците в тридневен срок от провеждането му.

Прогнозите сочат, че следващия шеф на Дирекцията на Природен парк "Странджа" ще разпределя като възложител няколко милиона лева по Оперативна програма Околна среда.

Коментари

Още от последните новини