Общинарите в Бургас се отказват от пластмасата за еднокартна употреба

Общинарите в Бургас се отказват от пластмасата за еднокартна употреба  - E-Burgas.com

Без пластмасови бутилки и чаши в сградите на Общинска администрация и Общински съвет - Бургас

Да бъде изготвен план за ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба в сградите, в които се извършват дейности на Общински съвет – Бургас и Общинска администрация – Бургас. Това предлагат в докладна записка общинските съветници от ГЕРБ Калояна Живкова и Петко Георгиев. 

Те припомнят, че през януари 2018 г.  Европейската комисия прие първата по рода си стратегия за ограничаване на пластмасата, последвана от предложение за пакет от мерки за забрана на определени пластмасови продукти за еднократна употреба. За да влязат в сила новите правила, трябва първо да бъдат одобрени от всички членки на Съюза. Това е процес, който ще отнеме години. 

Съветниците обръщат внимание на проучване на „Евробарометър“, което показва, че 87% от анкетираните са загрижени за въздействието на замърсяването с пластмаси върху околната среда. То е във въздуха, в моретата, в океаните, в храната ни, а също и в телата ни. 97% от анкетираните европейци са съгласни, че действията по отношение на пластмасовите изделия за еднократна употреба са наложителни и спешни.
Планът на Европейската комисия е тези продукти да бъдат заменени от устойчиви материали. 

Стъклото, както знаем, може да се използва многократно и е сред най-хигиеничните материали за съхранение на хранителни продукти и напитки. Въпреки това световното производство на пластмаса надхвърля 80 милиона тона годишно, като всяка година се увеличава.
Пластмасата не се разгражда напълно, а се разпада на все по-малки парченца. Така се поглъща от животните, а накрая се връща по хранителната верига в човешкия организъм.

За производство на 1 кг пластмаса се използва 180 л. вода. Годишно 5 600 000 000 000 000 литра вода се използват за производство на пластмаса. 50% oт нея се изхвърля веднага след еднократна употреба. При създаването на пластмасовите продукти се отделят над 2 тона въглеродни емисии, а за изгарянето им - още 1,4 тона, при който процес във въздуха се отделят токсини, водещи към различни заболявания.
Въвеждането на стъклени кани, чаши и шишета е по-полезно за здравето, за опазването на околната среда.
Пластмасовите бутилки, чаши, бъркалки за кафе и сламки са изключителен замърсител. Тези продукти се използват не само в заведения, но и в офис сгради.

Калояна Живкова и Петко Георгиев наблягат на факта, че Община Бургас от години въвежда практики за опазване на околната среда. През последните 10 години проектите в сектор Околна среда са приоритет. Част от тях са иновативни за България. 

Съветниците отбелязват, че в синхрон с предложенията на Европейската комисия Община Бургас може да бъде първата българска община, която да стартира кампания за ограничаване на употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба. 
 

Коментари

Още от последните новини