Община Бургас е готова да участва в мащабен проект за подобряване качеството на атмосферния въздух

Община Бургас е готова да участва в мащабен проект за подобряване качеството на атмосферния въздух - E-Burgas.com

Община Бургас, съвместно със Столична Община (водещ партньор) и Общините Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, е партньор в проекта "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по Програма Лайф 2017 - Life Action Grant 2017. На предстоящото заседание на местния парламент кметът Димитър Николов ще поиска общинските съветници да подкрепят това участие.

Периодът за изпълнение на проекта е с дълъг хоризонт до 2024 година. Според една от предвидените възможности, Община Бургас би могла като бенефициент на целевото европейско финансиране да осигури на близо 2000 домакинства подмяна на конвенциалните методи на отопление с алтернативни такива. Например, да се осигурят електрически отоплителни уреди и печки с еко пелети, вместо сега използваните такива, в които се горят дърва, въглища, стари дрехи и други материали, насищащи атмосферния въздух с прахови частици, вредни за здравето. Първоначално е предвидено да се започне с пилотно тестване и оценка на схемата за подмяна на горивните инсталации на 80 домакинства в Бургас. Най - проблемни в това отношение, особено през зимата, са кварталите "Долно Езерово", "Победа", "Акациите", к-с "Възраждане" и др.

Усилията на общините - партньори по проекта са насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух чрез изпълнение на мерки, заложени в Програмите за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ), които да доведат до минимизиране на ФПЧ в големите градове, създаване на механизми за подпомагане на домакинствата. Също така ще се изпълнят и дейности, които да спомогнат за повишаване на оперативния и институционален капацитет на бенефициентите по проекта и организиране на широкомащабна информационна капания, както и привличане/ангажиране на заинтересовани страни.

Коментари

Още от последните новини