Област Бургас през 2018: Повече инциденти на пътя, но с по-малко жертви

Област Бургас през 2018: Повече инциденти на пътя, но с по-малко жертви - E-Burgas.com

Най-много са катастрофите през юли и август, а най-черният ден е понеделник

През 2018 г. на територията на област Бургас са регистрирани 422 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 556, а на загиналите - 33 души. В сравнение с 2017 г. броят на произшествията се увеличава с 11.3% , а на ранените лица - с 16.3%. Броят на загиналите лица намалява с 21.4% 

Област Бургас е на четвърто място по брой тежки ПТП и  ранени лица, докато  по брой загинали лица при ПТП е на шесто място в страната.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС)  е 398, или 94.3% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите управлявали лични МПС - 301, или 75.6% и водачите управлявали държавни/фирмени МПС - 97, или 24.4%.

През 2018 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец юли - 51, а най-малко през месеците май и декември  по 26 броя. Най-много са ранените лица през месец август - 67, или 12.1% от общо ранените за годината. Делът на загинали лица е най-голям през месец юни - 18.2%, докато през месеците февруари и октомври няма загинали лица при ПТП.

По дни от седмицата, най-голям брой ПТП е регистриран в понеделник - 72, като броят на пострадалите и загиналите лица през този ден е съответно 105 и 7.

От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са пътниците - 40.8%, следвани от водачите на МПС - 38.1%, пешеходците - 20.9% и работниците на пътя - 0.2%. Загиналите водачи при ПТП са 57.6%, а загиналите пешеходци и пътници, съответно 24.2 и 18.2%.

През 2018 г. на територията на област Бургас 58.5% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места - с 287 ранени и 14 загинали, останалите 41.5% са регистрирани извън населените места, съответно с 269 ранени и 19 загинали лица.

По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Бургас - 225, съответно с 283 ранени и 6 загинали, следвана от община Несебър, където са регистрирани 37 ПТП, с 42 ранени и 3 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Царево - 3 на брой, с 4 ранени лица.
 

Коментари

Още от последните новини