(Не)очакван обрат: Пламен Киряков пак става началник в Черноморец!

(Не)очакван обрат: Пламен Киряков пак става началник в Черноморец! - E-Burgas.com
KirqkovПламен Киряков ще продължи да бъде началник в ПСФК "Черноморец" АД. Както вече e-Burgas информира, изпълнителният директор е подал своята оставка и ще бъде отписан от Търговския регистър като такъв и като член на УС на дружеството. Новината пък бе потвърдена от самия него. На овакантения пост няма да бъде назначаван нов човек, тъй като АД-то реално ще бъде управлявано от... Пламен Киряков. E-Burgas разбра, че Киряков ще бъде назначен като прокурист на "акулите". Като такъв той ще има право, с нотариална заверка, да управлява предприятието - срещу някакво възнаграждение. Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки. Освен това, той ще може да представлява ПСФК-то, както и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Реално, разликата между новата и старата длъжност на Киряков е нищожна. Той няма да може единствено да прави сделки с имущество. Заплатите в клуба обаче отново ще зависят от него.
Коментари

Още от последните новини