МВР-Бургас търси полицаи и автоконтрольори

МВР-Бургас търси полицаи и автоконтрольори - E-Burgas.com

Кандидатите трябва да са под 40 години, да имат средно образование и да бъдат добре подготвени физически

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Бургас за общо 80 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Вакантните работни места са, както следва : 

- 64 щатни бройки за „полицай-старши полицай”, 
- 13 щатни бройки за „младши автоконтрольор ІІ-І степен”
- 3 щатни бройки за „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ).

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания: 

- да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса; 
- да притежават диплома за завършено средно образование; 
- да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./; 
- да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./; 
- за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” и „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ), да притежават свидетелство за управление на МПС, а за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” да притежават и удостоверителен документ за успешно завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия.

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ -  „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 часа, в срок до 07.05.2019г. включително. 

Коментари

Още от последните новини