Купуват 290 000 литра гориво за хеликоптери на Гранична полиция

Купуват 290 000 литра гориво за хеликоптери на Гранична полиция - E-Burgas.com
Снимка pan.bg

Главна дирекция Гранична полиция  обяви обществена поръчка за доставка на авиационно реактивно гориво за хеликоптерите във ведомството. Общото количество на горивото JET A-1 за зареждане на хеликоптерите в ГДГП-МВР, по летищата в Република България е 290 000 литра (232 000 кг), разпределени както следва: Летище София – 212 500 л. (170 000 кг),  Летище Бургас – 28 750 л. (23 000 кг), Летище Пловдив – 25 000 л. (20 000 кг), Летище Варна – 12 500 л. (10 000 кг), Летище Горна Оряховица – 11 250 л. (9 000 кг). С

рокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на подписване на борсов договор. Място за изпълнение на поръчката са летищата в градовете София, Бургас, Пловдив, Варна и Горна Оряховица.

Доставките до заявено място на Възложителя ще се извършва с транспорт на изпълнителя, посредсством автоцистерни за доставка, които да са подходящо оборудвани и отговарящи на европейските и български изисквания, както и снабдени с нужното оборудване за разтоварване, преливни средства и съоръжения, става ясно от документация по обявяване на конкурса за избор на изпълнител. Прогнозната стойност на поръчката е 363 000 лева без ДДС.

Коментари

Още от последните новини