Край на водния режим в село Чукарка

Край на водния режим в село Чукарка  - E-Burgas.com

На местните не им се вярва, че е истина - най-сетне край на водния режим в Чукарка. След като камчийска вода потече от чешмите, чукарци отпразнуваха събитието с курбан.

"На три-четири дни, по два часа - такова беше водоподаването в с. Чукарка, допреди месец. От 38 години живея тук - всяко лято бяхме на режим. А и без режим - вода нямаше. Това лято се "родихме", вода има "да се удавим", смее се кметът на айтоското село Чукарка Севим Мустафа. Има късмет човекът. Няма и година, откакто е избран за кмет на родното си село, а водата потече по тръбите във всеки дом, както никога досега не е текла.

"Винаги се е знаело, че спаеснието за нас, е селото ни да бъде включено към деривация Камчия. Знаеше се, но никой до сега не го направи. Благодарим на кмета Васил Едрев, че днес се радваме на нормално водоподаване и забравихме за водния режим. Хората са предоволни, не могат да повярват, че водата няма да спре. До там сме свикнали с липсата й", разказва още кметът Мустафа.

В началото на 2020 г. започнаха изкопните дейности по общински проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Инвестицията е за водоснабдяване на с. Мъглен и на с. Карагеоргиево, и за външно водоснабдяване на с. Чукарка.

"Не случайно в този проект бяха планирани средства за Чукарка. Селото беше включено в деривация Камчия, за да бъде веднъж завинаги решен проблемът с липсата на питейна вода през лятото. Там, от десетилетия има проблем с водата, заради намаления дебит на местните водоизточници. Проектът беше изпълнен, надявам се хората да са доволни.", коментира пред НП кметът Васил Едрев.

За да потече водата в Чукарка, кметът Васил Едрев подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрен общински проект. Помощта се предоставя за инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. Проектът е финансиран от ПРСР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Коментари

Още от последните новини