Как Бургас се бори с шума?

Общинският съветник Георги Дракалиев пита какви мерки са взети за намаляване на шумовото натоварване на територията на общината

Какви мерки са взети за намаляване на шумовото натоварване на територията на община Бургас. Този въпрос отправя общинският съветник Георги Дракалиев към кмета на Бургас Димитър Николов.  Питането е входирано в Общински съвет - Бургас и трябва да получи писмен отговор до следващото заседание на местния парламент, което е в края на месец февруари. 

"Шумът има неприятно звуково въздействие върху човека, което във времето причинява стресови и болестни състояния на човешкия организъм, като понякога води и до фатален изход. Като резултат - недвусмислено е установено, че шумът има висока социална цена." пише Георги Дракалиев в писмото. 

Той припомня още, че по данни на Световната здравна организация шумът води до увеличаване на риска от сърдечна атака, нарушаване на способностите за учене, допринася за увеличаване на пътно-транспортните инциденти. Освен това проучванията показват, че хората се демотивират, когато не могат да направят нищо, за да се преборят с шума -по-трудно решават проблемите си и изоставят поставените цели.

Въпросите, на които Дракалиев настоява да получи отговор са:

1. Кои са причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум?

2. Кои са районите, в които има превишаване на тези стойности и кои са приоритетните проблеми, които трябва да бъдат решени?

2. Какви мерки за намаляване на шумовото натоварване са предприети към момента и какви се предвиждат в краткосрочна, средносрочна и дългрерочна перспектива?

 

Коментари

Още новини