Иван Вълков: Три обекта с брегоукрепване очакват реализация през 2020 г.

Иван Вълков: Три обекта с брегоукрепване очакват реализация през 2020 г. - E-Burgas.com

„Информацията от МРРБ за 3 обекта в област Бургас, свързани с укрепителна дейност, е важна за региона и жителите на населените места. Ще продължаваме да следим напредъка и процеса на изпълнение. А това зависи изключително от Закона за черноморското крайбрежие, през летния период голяма част от тези дейности са забранени. При обектите в областта на геозащитната дейност трябва да насочим вниманието и към друг проблем – специализираните карти“. Това заяви народният представител от ГЕРБ-Бургас Иван Вълков по време на разискване по поставен от него въпрос пред регионалния министър Петя Аврамова в НС. Питането му бе докъде е стигнала реализацията на трите обекта: Укрепване на свлачище в кв. Сарафово, община Бургас, етап III.2, брегоукрепване в района на крайбрежната плажна ивица на гр. Ахтопол, Община Царево и укрепване на свлачище на Северен бряг – гр. Царево. Той поиска да станат ясни конкретните срокове на изпълнение.

Бургаският депутат коментира, че специализираните карти създават проблеми при осъществяването на проекти, а ситуацията е такава от години. „Картите непрекъснато се преработват, стана ясно, че има такъв проблем и при реализацията на проекта в Ахтопол. Трябва да се изгради механизъм за трайно решение кои земи са дюни, пътища или плажове. Един обект, който може да бъде реализиран в рамките на няколко месеца, стои с години като преходен такъв“, категоричен бе Вълков.

Министър Аврамова посочи, че и трите проекта са включени в инвестиционната програма на за тази година. Укрепването на свлачището в кв. Сарафово етап III.2 е на стойност 41 459 567 лв., като се явява продължение на аварийно изпълнение през 2001 г. Състои се от на т.нар „дамба“ (брегоукрепително съоръжение) от 1430 м., която вече е направена и изграждане на укрепителни и отводнителни съоръжения. Проектът е разделен на подетапи, като „дамбата“ ще влезе в експлоатация от тази година. През 2020 г. приключват отводнителни и укрепителни дейности, и проект за парк със зелени зони.

Вторият обект в Царево е за 1 559 327 лв., включва участък от 500 м., предвидено е да се довърши дамба, изграждане на буна и укрепване на свлачището, ще се възстанови разрушената територия и инфраструктура. Сключени са договори за инженеринг и други съпътстващи дейности, а срокът за представяне проекта и коригирания ПУП е 19 април 2020 г. След това предстои представяне на комплексния доклад, одобряване на ПУП и старт на реалните строителни дейности, за което има осигурени средства.

Третият обект в Ахтопол е за 1 500 000 лв., представлява брегозащитно съоръжение, буна с дължина 200 м., транспортен достъп и контролно-измервателна система. Има инвестиционен проект, одобрен е ПУП, но в хода на работа е възникнал проблем. От отговора на министър Аврамова става ясно, че част от транспортния достъп попада в дюни след проверка на РИОСВ-Бургас през 2019 г. и строително-монтажните работи не са стартирали. „След изясняване състоянието на обекта и оглед на място от страна на специалисти може да се наложи промяна на специализираната карта или на ПУП-а и чак тогава да се пристъпи към работа“, коментира министър Аврамова.

Коментари

Още от последните новини