Глоба до 4000 лв. за ограничаване на достъп до плажа

„Който, в нарушение на закона, ограничава правото на гражданите на свободен и безплатен достъп до морските плажове или определя такси за това, се наказва с глоба от 2000 лв. – до 4000 лв. или с имуществена санкция от 5000 лв. – до 10 000 лв.” Това е записано в проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба от 3000 лв. – до 6000 лв. или с имуществена санкция от 6000 лв. – до 12 000 лв.

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проекта на Закона. В хода на процедурата ще се приемат мнения и становища, които ще бъдат отразени в законопроекта.

Предложените изменения и допълнения са насочени към цялостното  и по-пълно уреждане и регулиране на обществените отношения в областта на поддържането и управлението на морските плажове.

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие можете да видите на:

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/za-obshtestveno-obsuzhdane/proekt-na-zakona-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-1

Коментари

Още от последните новини