Гешев нареди на МВР проверка на схема за заменки на гори в периода 2007-2009 година

Гешев нареди на МВР проверка на схема за заменки на гори в периода 2007-2009 година - E-Burgas.com

Главният прокурор Иван Гешев възложи на МВР проверка във връзка с излъчено на 12 януари 2020 г. журналистическо разследване, пише "Епицентър".

В материала се обявяват данни за действия от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителната агенция по горите за схема за помощ при замени на поземлени имоти в горски територии.

Действията на институциите са съгласно решение на Европейската комисия от 5 септември 2014 г. за схема за помощ SA26212(2011/C) и NoSA.26217(2011/С), приведена в действие от България при замени на поземлени имоти в горски територии, съгласно което на възстановяване подлежи "държавната помощ, отпусната на предприятия при сделки за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост в периода 1 януари – 27 януари 2009 г., неправомерно приведена в действие на Република България в нарушение на член 108, параграф 3 от ДФЕС, несъвместима с вътрешния пазар".

Проверката трябва да установи бенефициентите, получили държавна помощ при сделки за замяна в периода 01 януари 2007 г. – 27 януари 2009 г., и размера на получената помощ от всеки от тях. Както и дали са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за независимите оценители (ЗНО) и изискванията на чл.6, т.1, б. „г“ от решението на ЕК при избор на оценители за извършване на оценки на поземлените имоти в горски територии, предмет на сделка за замяна.

Възложена е и проверка на съответствието между установената от независимия оценител реална пазарна цена на поземления имот за замяна с административната цена на имотите по замяна, както и установяване на общата сума (главницата и лихви по възстановяване, изчислени в съответствие с чл. 4, т. 4 от Решението на ЕК), която следва да бъде възстановена от всеки бенефициент, получил несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ.

Коментари

Още от последните новини