Депутатите отвориха вратичка за безсрочно бетониране на Черноморието

Депутатите отвориха вратичка за безсрочно бетониране на Черноморието  - E-Burgas.com
снимка: e-vestnik.bg

Удължиха срока, в който ще може да се иска разрешение за строеж в ниви по крайбрежието

В земеделските земи, които през последните години са били със сменено предназначение, ще може да се строи, ако собственикът на земята подаде искане пред съответната комисия. Това решиха вчера окончателно депутатите, като одобриха без дебати на второ четене промени в Закона за опазване на земеделските земи. По традиция те бяха прокарани чрез преходните и заключителни разпоредби на съвсем друг закон - за посевния и посадъчния материал.

Така бе удължен срокът, в който ще може да се иска разрешение за строеж в ниви по Черноморието и в райони, в които има повишен интерес за застрояване. Предложението за на практика безсрочно разрешение за бетониране на крайбрежието бе направено от "Обединени патриоти", но срещна остра съпротива от страна на екологични организации. В негова защита се обявиха сдружения на собственици на земи със сменено предназначение. В средата на януари текстове бяха гласувани в зала, но не събраха мнозинство. Това разгневи патриотите, които обвиниха другите групи, че гласуват едно в комисия, а друго - в зала. Впоследствие законопроектът бе върнат за ново разглеждане в земеделската комисия. Тя видоизмени текстовете, но отново запази възможността за строителство в земеделски земи.

Според одобрените текстове на собствениците на земя със сменено предназначение, които още не са я застроили, се разрешава да поискат потвърждаване на решението. За целта те трябва да внесат заявление до местните земеделски комисии, в което да посочат номера на старото разрешение и датата на издаването му. Към документите трябва да се приложи още документ за собственост или учредено право на строеж, актуална екооценка на инвестиционното намерение, както и влязъл в сила подробен устройствен план. Решението ще губи правното си действие, ако в тригодишен срок собственикът не поиска издаване на разрешение за строеж или ако до шест години не го започне.

Депутатите решиха още собствениците на земи, които преди са платили такса за смяната на предназначението, да не плащат отново, ако тя съвпада с актуалната тарифа. В останалите случаи те ще доплащат или ще им се връщат пари. Земеделските комисии ще са длъжни в срок до един месец да препотвърдят или да отхвърлят искането.

Вестник "Сега"

Коментари

Още от последните новини