Черноморски Холдинг АД е на загуба

Черноморски Холдинг АД е на загуба - E-Burgas.com
pariДружеството Черноморски Холдинг АД е реализирало загуба към третото тримесечие на годината, в размер на 7 хил. лв. Макар и 11-та поред, загубата е минимална към този отчетен период. Общите приходи на дружеството са 48 хил. лв., което е с 5.88 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 11.29 % спрямо предходния период до 55 хил.лв. Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014г. са в размер на 12 хил. лв. и представляват 25.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година остават са без промяна. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за III-ро трим. на 2014г. Към 30 септември 2014г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.01лв. Собственият капитал на дружеството към третота тримесечие на 2014г. е 12268 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. е намалял с 0.11 %. Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през трето тримесечие на 2014г.: Общ брой изтъргувани акции: ( 51 бр. акции ) Общ брой сделки: ( 2 бр. ) Минимална цена: ( 0.141 лв. ) Максимална цена: ( 0.799 лв. ) Среднопретеглена цена: ( 0.476 лв. за акция. ) *Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар. Източник: money.bg
Коментари

Още от последните новини