Бургаският съд ще работи без пари

Бургаският съд ще работи без пари - E-Burgas.com
syd Окръжен съд – Бургас няма да спре да разглежда дела и съдът няма да затвори, въпреки че не разполага със средства за издръжка. В съдебния район положението е подобно“, каза на брифинг днес председателят на Окръжен съд – Бургас Боряна Димитрова. Районен съд – Бургас, Районен – съд Несебър и Районен съд – Средец също да свършили бюджетите си за издръжка към този момента на годината. Прогнозата е останалите съдилища в района да ги изчерпят до края на август. Председателят на БОС изрази надежда през септември Висшият съдебен съвет да намери разрешение на въпроса. „Обяснението на ВСС е, че Министерството на правосъдието не е гласувало допълнителното постановление за реално увеличаване на бюджета на съдебната власт“, добави тя. Окръжен съд – Бургас е изхарчил половината от бюджета за годината, който ВСС им е гласувал. Изпратени са искания за иницииране на плащания, които не се разрешават. Неразплатените разходи на БОС са около 4 000 лв., сред които преобладават тези за консумативи и услуги, а по-малката част е за вещи лица и преводачи. Съдилищата в Бургаският съдебен район са натоварени с изключително много разноски за преводачи, тъй като изпълняват голям брой съдебни поръчки и всяко второ дело е с участие на чужди граждани. Съдия Димитрова коментира, че във втория й мандат на председател на Окръжен съд – Бургас пред нея и екипа й стоят задачи, свързани с бързината, достъпа и качеството, които водят до ефективност на правосъдието. В момента се правят структурни реформи в съда, които ще допринесат за подобряване на ефекта от съдебната дейност.
Коментари

Още от последните новини