Бургас ще произвежда повече специалисти с нова програма за извънкласно обучение

Изработване на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи, като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, е цел развитие на социалния климат в Община Бургас. Това предлагат общинските съветници от ГЕРБ Станислав Андреев, Димчо Грудев, Веселин Пренеров, Калояна Живкова, Димитър Людиев, Тодор Колев. 

Програмата трябва да заработи в полза на дребния и среден бизнес, както и в превръщане на общината в още по-привлекателна дестилация за големи инвеститори.

Предлоението ще бъде гласувано на сесията на Общински съвет - Бургас в края на месец февруари. Ако бъде одобрено, то задачата ще бъде възложена на кмета Димитър Николов, който ще трябва да предприеме необходимите действия в подкрепа на изработването на Общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи. Ще бъде създадена работна група от специалисти в състав от 8 члена, от които петима избрани от Общински съвет - Бургас, двама от общинска администрация и един представител от Сдружение "Верния Настойник " по тяхно предложение.

Коментари

Още новини