Айтос приключи успешно проект за ромите с Гьотеборг

Айтос приключи успешно проект за ромите с Гьотеборг - E-Burgas.com

С невероятен детски спектакъл деца, учители и родители от ЦДГ "Калина Малина" се включиха в заключителните прояви по проект „За ромите, заедно с ромите”. Партньорите по проекта от Гьотеборг, Швеция бяха във възторг още при посрещането в детското заведение. Малчугани в народни носии им поднесоха хляб и ги поканиха в една от занималните на едночасов концерт, който включваше всички възможни сценични жанрове.

По проекта детската градина работи от месец януари 2016 г., на 10 юни, т.г. в присъствието на шведите беше заключителният етап на дейностите. Директорката Мариана Драганова подробно запозна партньорите и родителите с резултатите от проекта, финансиран от ЕК. Те включваха основно допълнително изучаване на български език в детската градина с активното участие на родителската общност.

В проекта взеха участие 95 деца, от които 75 деца от ЦДГ „Калина Малина” - Айтос и 20 деца от ПДГ с. Чукарка. В айтоската детска градина три преподавателки работеха по стандартите на Европа - директорката Мариана Драганова, Анита Станчева- главен учител и Галя Кирякова- старши учител.

"Чрез допълните часове по български език за децата- роми, чийто майчин език е различен от българския, учителите работиха за по- добро усвояване на езика. Акцентът беше поставен върху съвместната работа на учители, родители и деца. Родителите идваха в детската градина и четяха приказки на децата. Показваха им илюстрации в книжките и правиха анализи с помощта на учителите. Децата вече могат да разказват, а екипната работа помогна на родителите да разберат огромното значение на българския език за бъдещата реализация на техните деца.", каза за НП Драганова.

Цвета Петкова, координатор и  главен консултант на проекта за България даде отлична оценка за резултатите, постигнати по в ЦДГ "Калина Малина". А децата ги демонстрираха пред възхитената публика с много песни, стихотворения, с драматизация на "Жителана питка", и с поне десет емоционални танца, за които учителите и родителите бяха подготвили сценични костюми.

И това не е всичко. В рамките на поректа са проведени няколко срещи, на които родителите да споделят как те са учили и какви трудности са срещали. Най-важният резултат от проекта е, че децата разговарят свободно, рецитират, заучават песни и преразказват приказки, участват в драматизации, спортни и градски културни прояви.

За старанието си децата получиха лакомства и книжки, а родителите бяха категорични, че ще ги водят редовно в детската градина - най-важното условие за грамотността на малчуганите от кв. "Странджа".

Коментари

Още от последните новини