Апелативен съд – Бургас стана домакин на практическо обучение за по-бързо приключване на делата с международен елемент

Апелативен съд – Бургас стана домакин на практическо обучение за по-бързо приключване на делата с международен елемент - E-Burgas.com

Среща на съдии, разглеждащи наказателни дела, прокурори и административни ръководители  от съдилищата от района на Апелативен съд – Бургас с Ангелина Лазарова –  съдия в Апелативен съд - Варна и Национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България  се проведе днес в залата на Апелативен съд – Бургас.

Магистратите и съдия Лазарова обсъдиха начините на взаимодействие с Националната съдебна мрежа по линия на международната правна помощ  с цел срочно приключване на  наказателни производства с участието на чужди граждани и ефективно провеждане на съдебното следствие и чрез видеоконферентни връзки при трансгранични производства.

Съдии и прокурори отправиха запитвания към съдия Лазарова по различните форми на международно сътрудничество и практическите възможности за осъществяването им и споделиха  най-често срещаните затруднения при комуникацията с чужди съдебни власти.

Съдия Ангелина Лазарова предостави информация за ползване инструментариума на Европейската съдебна мрежа, разграничаване полето на компетентност на Европейската съдебна мрежа и „Евроджъст”,  за набавяне на данни  за правото на другата държава, предвидените процедури и възможности по националното и европейско законодателство.

Целта на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България  е да съдейства на органите на съдебната власт за ефективната им подготовка по изпращане и изпълнение на молби за правна помощ, като и да си сътрудничи с лицата за контакт от Европейската съдебна мрежа, „Евроджъст” и всички институции, организации и структури, които изпълняват функции в областта на международната правна помощ.

Галерия
Коментари

Още от последните новини