Апелативен съд – Бургас организира регионални обучения за магистрати по актуални теми от наказателното и гражданското право

Апелативен съд – Бургас организира регионални обучения за магистрати по актуални теми от наказателното и гражданското право - E-Burgas.com

Наказателни съдии от Бургас, Сливен и Ямбол, както и прокурори от  Апелативна прокуратура – Бургас участваха в обучение на тема: „Проблеми и съдебна практика относно престъпления със средства от Европейския съюз“.

Лектор по темата бе съдия Пламен Дацов от Апелативен съд – София. В началото беше представен доклад за обобщаване практиката на съдилищата от района на Апелативен съд – Бургас. Магистратите обсъждаха вътрешното законодателство свързано с еврофондовете, международните правни аспекти и международните правни актове за този вид престъпления.

По същото време съдии по гражданско и търговско право от съдилищата в района на Апелативен съд – Бургас дискутираха върху проблемите на потребителската защита по договорите за кредит и задължителна съдебна практика. Лектор на обучението беше съдия Тотка Калчева,  председател на Първо търговско отделение на Търговската колегия на Върховния касационен съд. Сред темите на дискусии бяха практиката на Съда на Европейския съюз по тълкуване на Директива 93/13 ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори – актуални решения, както и актуалните решения от практиката на ВКС по неравноправни клаузи в договорите за кредит.

Обученията са организирани от Апелативен съд – Бургас, който е партньор по на Националния институт на правосъдието по проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

 

Коментари

Още от последните новини