56 нови електрически автобуса идват в Бургас

56 нови електрически автобуса идват в Бургас - E-Burgas.com
Снимка: blogomobil.com

Осигуряването на новите екологично чисти автобуси се осъществява по Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт". Той включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов транспорт в общината. Проектът предвижда доставката на следните видове превозни средства и допълнително оборудване:

- 10 нови 18 метрови съчленени електрически автобуси;

- 34 нови 12 метрови електрически автобуси;

- 12 нови 9 метрови електрически автобуси;

- станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура;

- допълнително оборудване и интеграцията към съществуващи системи за управление на обществения транспорт.

Договорът за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г.", приоритетна ос "Подобряване качеството на атмосферния въздух" бе подписан на 25.10.2019г. Проектът се изпълнява в партньорство от Община Бургас и "Бургасбус" ЕООД и е на обща стойност от 82 000 000лв. Подкрепата от страна на Оперативната програма е в размер на 65 000 000лв., от които 55 250 000 лв. - средства от Кохезионния фонд и национално съфинансиране - 9 750 000лв.

Със закупуването на новите електрически превозни средства ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Новите превозни средства ще допринесат за повишаването качеството на услугите, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.

Коментари

Още от последните новини