ВАС върна на КЗК жалбата срещу концесия на плаж "Поморие-изток"

ВАС върна на КЗК жалбата срещу концесия на плаж

ВАС отсъди в полза на община Поморие за спиране на концесията на плаж "Поморие-изток", съобщиха от Върховния административен съд. 

Съдът бе сезиран след отказа на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да образува производство за спиране на процедурата за определяне на концесионер на плаж "Поморие-изток". Върховните магистрати върнаха в КЗК жалбата срещу концесията.

След като от Министерството на туризма обявиха конкурс за избор на концесионер на плажа "Поморие-изток", стана ясно, че концесионната територия неправомерно обхваща общинска собственост. В предложената за концесия част има и част от градската инфраструктура, а именно - ул. "Крайбрежна", която е транспортна улица и пешеходна зона.

Въпреки изложените от кмета Алексиев мотиви, че според предвидената в закона правна възможност не може да се предоставя концесия върху територия, която не съставлява морски плаж (каквато е улицата), КЗК отхвърли жалбата. 
Мотивът им е, че не е спазен 10-дневният срок за обжалване от обнародването на Решението за предоставяне на концесия за плажа в Поморие в "Държавен вестник".

В определението на ВАС пише, че единствения приложим ред за обжалване, включително и от кмета на Поморие като заинтересовано лице, е действащият в момента Закон за концесиите /ЗК/.

Извършената съдебна проверка показва, че в Националния концесионен регистър е установено, че липсва обявление за откриване на процедура. На интернет страницата на Министерството на туризма е публикувано съобщение за провеждане на конкурса.

Там има препратка към пълния текст на решението, но никъде не е посочено на коя дата това решение е публикувано съгласно изискванията на ЗК. Обявление за процедурата не е публикувано.

Според ВАС, 10-дневният срок за обжалване не е започнал да тече, което означава, че подадената жалба против Решение на Министерски съвет не е просрочена. Тя по-скоро е преждевременно подадена и е необходимо разглеждането й от КЗК по същество.

С тези мотиви Върховният административен съд отмени разпореждането на КЗК, считайки го за неправилно и постановено при допускане на съществени нарушения.

Магистратите от ВАС върнаха преписката за повторно разглеждане и произнасяне по жалбата на кмета на Община Поморие Иван Алексиев

 

Коментари

Още от последните новини