Важно за лекарите: „ЛИНА” гарантира 100% обезвреждане на биомедицински отпадъци

Важно за лекарите: „ЛИНА” гарантира 100% обезвреждане на биомедицински отпадъци - E-Burgas.com

„ЛИНА” използва автоматична автоклавна система с шредер и обезврежда както своите отпадъци, така и тези на  частни практики, ДКЦ-та, медицински центрове и болници

Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА” притежава лиценз от  Регионалната инспекция по околна среда и води за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни  медицински отпадъци. Технологията, която „ЛИНА” използва,  е една от най-модерните.

„Започнахме да развиваме тази дейност, за да обезвреждаме нашите лабораторни отпадъци.  Така пазим околната среда и сме сигурни, че обезвреждането става при оптимални условия”, обяснява Татяна Кръстева, мениджър на дружеството за обезвреждане на биомедицински отпадъци.

Освен собствената си дейност, „ЛИНА” обслужва и: медицински центрове,  болници, лекарски кабинети, стоматологични кабинети, манипулационни на общопрактикуващи лекари, здравни кабинети към училища и детски градини, медико-технически и клинични лаборатории и ветеринарни кабинети в Бургас и Варна. 

Важно за лекарите е да знаят, че могат да използват и административни услуги като: изготвяне на отчети по приложение №9 за ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда); изготвяне на документи, необходими за класификация на отпадъци по наредба №2 от 2014г.; заверка и попълване на отчетна книга за образуване на прозводствени или опасни отпадъци; изготвяне на уведомление при прекратяване на образуване на отпадъци.  

„”ЛИНА” използва автоматична автоклавна система с шредер, която е единствена в Бургаска област.  Инсталацията работи по технология, одобрена в страните от Европейския съюз и притежава технически възможности със значим здравно-екологичен ефект”, казва Кръстева.  

Апаратурата обезврежда: спринцовки, игли, еднократни скалпели и ланцети, еднократни вакуети, марли и тампони, напоени с биологични течности от пациенти, шпатули, предметни стъкла и опаковки от дезинфекционни разтвори. След шредирането те са във вид  на  смляна маса и това гарантира обезвреждането, докато при  обработката в обикновен автоклав - видът на отпадъците може да не се промени, поради което е възможно да се наложи допълнителното му различаване.

Всички етапи на обработка и стерилизация са напълно автоматични и се контролират от интегрирана компютърна система. А схемата на комбинирана инсталация за стерилизация на медицински отпадъци с предварително шредиране (смилане) дава много по-високи гаранции за обеззаразяването на опасния отпадък. По този начин се намалява до 70-80% от неговия обем  и се гарантира 100%  обеззаразяване, тъй като патогените и техните спори се подлагат директно на въздействието на наситена пара под налягане при температура 134-138 градуса по Целзиий. „ЛИНА” извършва събиране и извозване на медицинските отпадъци със собствено транспортно средство в  твърди пластмасови контейнери с плътно затварящи се капаци.
„Предлагаме  на своите клиенти гъвкави условия. Работим по стандартни договори, в зависимост от това дали клиентът е  болница, медицински център, стоматологичен или специализиран кабинет”, допълва Татяна Кръстева.

„ЛИНА”  извършва посочените дейности на основание разрешително за дейности с отпадъци: регистрация по чл.35, ал.3 от ЗУО:  № 02-РД-330-02 (29.09.2016г)  и регистрация по чл.35, ал.1, т1. от ЗУО: № 02-ДО-471-00 (16.04.2015г.), издадени от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ). За въпроси и заявки, медицинските лица могат да звънят на тел.:0888 946484.                                                                                                                                                                                                                                                      

Коментари

Още от последните новини