Търсят се приемни родители!

Търсят се приемни родители! - E-Burgas.com

Екипът по приемна грижа към Община Бургас е в процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст.  Те могат да бъдат доброволни и професионални. В рамките на четиримесечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти.

С утвърдените професионални приемни родители се сключва граждански  договор за предоставяне на социална услуга. 

Утвърдените доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност.

Професионалните приемни семейства получават средства  за отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение.

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:

* За отглеждане на едно дете - 150 % от минималната работна заплата;

* За отглеждане на две деца - 160 % от минималната работна заплата;

* За отглеждане на повече деца - 170 % от минималната работна заплата.

Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/ по следния начин:

* За дете от 0 до 3 г. - 4 х ГМД

* За дете от 3 до 14 г. - 3,5 х ГМД

* За дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. - 4 х ГМД

* За дете с увреждане, настанено в приемно семейство - добавка от 1,2 ГМД.

Към настоящия момент фокусът е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г.

За да бъдете приемен родител, е необходимо:

- Да имате подходящи условия за отглеждане на дете в семейството;

- Да сте клинично здрав;

- Да не сте осъждан;

- Да не сте лишаван от родителски права;

За по-подробна информация относно социалната услуга "приемна грижа", Ви очакваме на ул. "Шейново" №24, ет. 3, стая № 20.

Телефон за връзка: 056/ 84-13-68 - Областен екип по приемна грижа - Бургас.

Коментари

Още от последните новини