Слагат рампа и асансьор в ОУ "Найден Геров"

Слагат рампа и асансьор в ОУ

Община Бургас обяви обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ “Найден Геров”. Предстои в училището да бъде поставен асансьор, рампа за достъп до вътрешен двор и верижен стълбищен транспортьор. Общата стойност на поръчката е 85 571.75 лв.  без включен ДДС.

За осигуряване на достъпна среда в сградата на училището се планира да бъдат изпълнени следните мерки.

Изграждане на рампа за достъп до вътрешен двор - Рампата се предвижда да се изгради към тераса пред югоизточния вход на двуетажния корпус. Рампата е проектирана на мястото на съществуващо стълбище, като ще се ползва и естествения наклон на терена за намаляване на денивелацията. Предвижда се разрушаване на съществуващите стъпала и изграждането на тяхно място на площадката, от която ще тръгне рампата.

Доставка и монтаж на асансьор - За осигуряване на достъп до надземните етажи на триетажния корпус се предвижда изграждането на асансьор на североизточната фасада на сградата. Асансьорът ще се намира непосредствено до стълбището и ще има три спирки. В сутерена, към стола няма да бъде предвидена спирка, тъй като това би наложило слизането на асансьорната шахта под основите на сградата, което би усложнило проектирането и изпълнението на съоръжението; така за достъп до стола ще се използва стълбищния транспортьор. Асансьорът ще е с размери на кабината 1.40 на 1.10 м. за обслужване на инвалидна количка с придружител. 

Достъп до северозападен корпус - Между нивата на входното фоайе и северозападния корпус има разлика от 5 стъпала в тесен коридор, без възможност за изграждане на рампа или стълбищен подемник. Поради тази причина се предлага закупуването на верижен стълбищен транспортьор. Същият ще се използва и за достъп до втория етаж на корпуса, както и за достъп до сутерена на североизточното тяло, където е невъзможно да се стигне с предвидения асансьор.

Коментари

Още от последните новини