Силно завишение на ФПЧ в Долно Езерово, датчикът светна в червено

Силно завишение на ФПЧ в Долно Езерово, датчикът светна в червено - E-Burgas.com

През последните няколко дни отклонение от нормните имаше и в "Меден рудник", където голямата част от хората също се отопляват на дърва

За нарушено качество на въздуха със завишение количество на фини прахови частици сигнализира мобилната станция на община Бурас в квартал Долно Езерово. 

Справка за това може да бъде направена онлайн в сайта на общината, където се подават данни от различни места в града 24 часа в денонощието. Данните се измерват в четири степени "много добро", "добро", "средно" и "нарушено качество на въздуха", съответно в зелено, жълто, оранжево и червено. През последните няколко дни датчикът на мобилната станция в Долно Езерово светеше в оранжево, но от тази сутрин вече е в червен цвят. Всички останали показатели, освен ФПЧ, са в норма. 

Фините прахови частици са част от атмосферния прах. Един от основните им източници през зимните месеци са печките с твърдо гориво, а количеството им в атмосферата се увеличава при мъгла и влажно време. През последните няколко дни известно отклонение от нормните на ФПЧ имаше и в "Меден рудник", където голямата част от хората също се отопляват на дърва. В момента качеството на въздуха там е "добро" и датчикът свети в жълто.

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще прекара зимата в кв. Долно Езерово. Тя е разположена на ул. „Кавакли", до Трафопоста.   Станцията работи непрекъснато, извършва 24-часови замервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха, като е осигурен достъп в реално време до данните, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител.

Коментари

Още от последните новини